Nättidningen Payback / Payback Sverige

Mycket viktigt meddelande från Brimstone Disciples MS!

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2012 15:03 CET

Följande meddelande har inkommit till Payback Sverige:

“Jag är språkrör för klubben Brimstone Disciples MS.

Vi vill kommentera händelsen då vi vart beskjutna. För det första har vi absolut ingen koppling åt nått håll utan vi är en helt fristående klubb.

Och informationen media fått angående händelsen är helt felaktig så nu är samtliga medlemmar utsatt för extrem fara då media  publicerat saker som inte stämmer.

Vi vet inte vilka som låg bakom attacken samt dom antaganden media publicerat är helt tagen ur tomma intet. Samt vi är ingen MC klubb vi är ett motorsällskap som håller på med både bilar samt mc.

Vi har blivit tvungna att lägga ner klubben, och finns inte längre kvar.”

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name