Security Solution Scandinavia AB

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap arbetar med RISKsolution XT

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2011 08:53 CET

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) bestämde sig i september för att börja arbeta med RISKsolution XT i samband med sin interna riskhantering. Produkten köptes in efter beslut från avd. för risk- och sårbarhetsreducerande arbete.

Security Solution AB är ett Göteborgsbaserat företag som har både lång och bred erfarenhet inom säkerhetsbranschen. Vi fokuserar på att ge våra samarbetspartners en helhetslösning inom förebyggande administrativ säkerhet genom att erbjuda både IT-stöd och produktnära tjänster.