Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan tar över ansvaret för tolkutbildningar

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2012 10:00 CEST

Från och med 1 juli 2012 övertar myndigheten för yrkeshögskolan ansvaret från Tolk- och översättarinstitutet för tolkutbildningar inom folkbildningen.

Myndigheten för yrkeshögskolan har i uppdrag att ansvara för att pröva frågor om statsbidrag samt att utöva tillsyn och granska kvaliteten när det gäller utbildningar till kontakttolk, teckenspråks- och dövblindtolk samt skrivtolk. Uppdraget har tidigare hanterats av Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) vid Stockholms universitet.

Utbildningarna, som berörs, bedrivs idag av 16 olika anordnare inom folkbildningen, på folkhögskolor och studieförbund. Utbildningarna är på eftergymnasial nivå och leder till yrkesrollerna:

 Kontakttolk, som tolkar mellan enskilda personer och representanter för svenska myndigheter.

Teckenspråkstolk, som tolkar, oftast simultant, mellan talad svenska och svenskt teckenspråk, vid tolkning för en person med dövblindhet används ofta teckenspråket taktilt.

 Skrivtolk, tolkar från talad svenska till skriven.

Vid frågor kontakta: Avdelningen för utbildningsfrågor, telefon: 010 – 209 01 00, e-post: info@yhmyndigheten.se