Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolans nya generaldirektör på plats

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2014 09:54 CEST

Thomas Persson har nu tillträtt som generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan.

– Jag har arbetat med utbildning i alla dess former i snart 30 år. Som lärare, rektor och förvaltningschef i tre kommuner, inom högskolan och nu som generaldirektör med ansvar för den dynamiska utbildningsformen yrkeshögskolan. Jag ser mycket fram emot att tillsammans med branscherna, arbetslivet och medarbetarna på myndigheten än mer spetsa yrkeshögskolans matchningsuppdrag, säger Thomas Persson, nytillträdd generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan.

Thomas Persson kommer närmast från en befattning som utbildningsdirektör i Stockholms stad. Tidigare har han varit regeringens utredare i utredningarna om övningsskolor och lärares administrativa uppgifter, men även haft förtroendeuppdrag som ordförande i Sveriges skolchefer, ledamot i Skolverkets insynsråd och nämndersättare i Lärarnas ansvarsnämnd.

Thomas Perssons gedigna erfarenhet från utbildningsvärlden gör honom väl rustad inför det förestående utvecklingsarbetet myndigheten och dess utbildningsformer står inför.

– Yrkeshögskolan är en ganska ny och mycket uppskattad utbildningsform, men mycket arbete finns kvar att göra. Mina tidigare roller har gett mig kunskap i dels tillståndsgivning; fördelning av pengar till både privata och offentliga utbildningsaktörer; dels kvalitetsgranskning, det så viktiga arbetet med att säkerställa att det man faktiskt gör också leder till ökad kvalité för studerande, uppdragsgivare och övriga intressenter. Det finns mycket att göra, och det ska bli roligt, säger Thomas Persson.

Thomas Persson är född 1959, har en mellanstadielärarexamen och en fil.kand i statsvetenskap samt har läst pedagogik och ledarskap på avancerad nivå. Thomas Persson bor i Stockholm och är uppvuxen i Kinna. Han har också varit verksam i Göteborg, Lidköping och Jönköping. Under sitt sexåriga förordnande kommer han att fördela sin tid mellan myndighetens kontor i Västerås och Hässleholm, och ute bland alla de intressenter för de utbildningsformer som myndigheten ansvarar för.

För en intervju med Thomas Persson, kontakta pressansvarig Kristina Granqvist 070 953 33 73, kristina.granqvist@myh.se


Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan:
Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Vi analyserar arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshögskolan, beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar statsbidrag till utbildningsanordnarna. Vi kontrollerar och granskar även utbildningarnas kvalitet och resultat.

Utöver detta ansvarar vi för frågor som rör för två utbildningsformer som ligger utanför yrkeshögskolan - kompletterande utbildningar och tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar.

Vi är också ansvariga för att samordna en nationell struktur för validering av utbildning och yrkeskompetens, och är nationell samlingspunkt för EQF (European Qualifications Framework) som ska göra det lättare att jämföra utbildnings- och yrkeskvalifikationer inom EU.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial, CSN-berättigad yrkesutbildning som utgår från arbetslivets behov av kompetents. Utbildningarna drivs därför i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare, och en fjärdedel av utbildningen är praktik. Yrkeshögskolan är framgångsrik – 62 procent får jobb inom det de utbildade sig till. Under ett år studerar ungefär 40 000 på olika yrkeshögskoleutbildningar. Det finns både privata och offentliga utbildningsanordnare runt om i Sverige. Mer information på www.myh.se och www.yrkeshogskolan.se