Action Dialog Partner AB

Myndigheter gör besparingar med ny teknik från Action Dialog Partner

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2009 10:47 CET

Sedan avregleringen av SCB:s monopol på offentlig statistik 2005 har alternativa leverantörer öppnat för ökad användarvänlighet av myndigheternas offentliga statistik, samtidigt som resursåtgången för insamling och sammanställning minskat avsevärt. Entreprenörsdrivna Action Dialog Partner ligger bakom effektiviseringar inom bland annat Socialstyrelsen, Kulturrådet och Kommunikationsmyndigheten PTS.

PTS initierade arbetet med att effektivisera arbetssätt och underlätta för allmänhetens åtkomst till offentliga rapporter redan för 5 år sedan. Fredrik Öst var ansvarig för undersökningen Svensk Telemarknad på PTS och spelade en avgörande roll för förändringen:

”– Vi efterfrågade ett strukturerat sätt att samla in och leverera data till allmänheten. Bakom rapporten Svensk Telemarknad låg tidigare många timmars handpåläggning och mycket manuellt arbete i Excel. Vi hade krav på oss att kapa arbetsbördan internt, öka nyttan för allmänheten och tillgängligöra resultatet på ett bättre sätt än via stora PDF dokument som fanns att ladda ner från hemsidan”, minns Fredrik.

Genom Action Dialog Partners lösning påbörjades arbetet med att effektivisera tidsåtgången för att samla in och bearbeta all information. Ökad användarvändlighet för allmänhet, forskare och media var också en viktig parameter. 5 år senare finns nu merparten av alla PTS rapporter tillgänglig via statistikportalen (www.statistik.pts.se).

– Arbetet har resulterat i betydande effektiviseringar med stora kostnadsbesparingar som följd”, tillägger Fredrik Öst.

– Många myndigheter och kommuner inser att de kan göra stora besparingar och förenkla arbetet för de anställda, men få har kommit så långt som PTS”, säger Sten Ortman, som utvecklat statistikportalen åt PTS.

Tekniken innebär också nya möjligheter för alla myndigheter med ansvar för samhällsinformation, där allmänhet, journalister och forskare behöver ges tillgång till resultatet. Genom statistikportalen kan användaren fördjupa sig i olika delar av databasen på egen hand, utan kunskaper i, eller tillgång till, traditionella statistikprogram.

En av PTSs analytiker som tidigare lagt mycket tid på att manuellt ta fram tabeller och grafer för forskare, studenter kommenterar: ” – Nu kan användarna göra det själv, vilket gör att vi på PTS kan koncentrera oss på mer avancerade frågor”, säger Pamela Davidsson, analytiker på PTS.

Diagram- och tabellverktyget har avancerade funktioner, t.ex. för att jämföra svar från olika målgrupper, frågor, eller välja tidsperiod och diagramtyper. Intressant information exporteras därefter vidare till PowerPoint eller Excel, eller skickas vidare med e-post.

Den nya tekniken är ett led i arbetet att öka användarvänligheten för allmänheten”, säger Mattias Viklund, chef för Enheten för Marknadsanalys på PTS.

Delar av teknikutvecklingen möjliggjordes genom det strategiska samarbetet mellan Action Dialog Partner och datapresentationsföretaget Dapresy som inleddes i oktober 2008. Torbjörn Andersson, VD för Dapresy förklarar: ”– Vi har under flera års tid arbetat med att effektivisera produktion och distribution av undersökningsresultat för privata företag, och det är glädjande att även offentliga myndigheter kan dra nytta av fördelarna vi erbjuder.”


För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Öst, Analytiker, Post- och Telestyrelsen, 08-678 57 80, fredrik.ost@pts.se

Sten Ortman, VD, Action Dialog Partner, 0704–26 13 03, sten.ortman@actiondialog.com

Om PTS Marknadsstatistik

PTS bevakar på uppdrag av regeringen områdena elektronisk kommunikation och post. Bevakningen sker dels i samband med att PTS fortlöpande genomför marknads­analyser och bedömningar av ett företags betydande inflytande på marknaden enligt lagen om elektronisk kommunikation, dels i samband med att PTS publicerar statistikrapporter såsom Svensk telemarknad, Prisundersökningen, Bredbandskartläggning.

Resultaten publiceras på www.pts.se samt på PTS statistikportal www.statistik.pts.se

Planen är att portalen ska utökas med information från fler av PTS rapporter.


Action Dialog Partner, f.d. Unified Dialogs, är specialiserade på dialoglösningar med stora krav på interaktion och kvalitet i kommunikationen med respondenterna.  Bland kunderna återfinns bl.a. Kommunikationsmyndigheten PTS, Ericsson, Swedbank, Socialstyrelsen samt flera globala undersökningsföretag. www.actiondialog.com