Näringsdepartementet

Myndigheter och domstolar ska bli energieffektiva

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2009 15:07 CEST


Regeringen har idag beslutat om en ny förordning som ställer krav på att myndigheter och domstolar ska bli energieffektiva. Det här är ett led i regeringens arbete för ökad energieffektivitet och en del av genomförandet av energitjänstedirektivet.
- För att nå klimatmålen och klara omställningen till ett hållbart samhälle är energieffektivisering en avgörande del. Det gäller inte minst den offentliga sektorn som innehar många lokaler och som med ett aktivt arbete kan vara ett gott föredöme för andra, säger näringsminister Maud Olofsson.

Förordningen, som träder i kraft den 1 september 2009, går ut på att en myndighet ska välja minst två åtgärder från en lista och genomföra dem fortlöpande. Det kan exempelvis handla om att myndigheten ska köpa in energieffektiv utrustning, hyra energieffektiva lokaler eller göra energibesiktningar och sedan genomföra de åtgärder som rekommenderas.

Förordningen kommer att gälla för domstolar och myndigheter med fler än 25 anställda. Statens energimyndighet blir samlande och stödjande myndighet i energieffektiviseringsarbetet.

Johanna Martin
Pressekreterare
070-305 47 74