SiteScanner Europe AB

Myndigheter sämst på upptid

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 13:15 CET

Myndigheter har mest nertid. Banker har minst. Det visar SiteScanners tillgänglighetsmätningar under hösten 2009.
- Vi ser att det svänger mycket från bransch till bransch. På vissa håll ser det riktigt bra ut, medan andra branscher har en lång väg kvar att gå innan en godkänd tillgänglighetsnivå nås, säger Olle Bodelius på SiteScanner.

SiteScanner introducerar ett branschindex över tio områden där webben på ett eller annat sätt är affärskritisk. Indexet består av ett slumpmässigt urval av ett tiotal olika företag i respektive bransch. Antalet nertidstimmar på webben per företag räknas ut, därefter beräknas medelvärdet per bransch.

Medelvärdet kan ses som en riktlinje för vad som är acceptabelt när det kommer till extern webbtillgänglighet. Samtidigt så finns det mycket mer att önska inom vissa branscher.

De branscherna med klart sämst upptid är myndigheter och media. Den genomsnittliga nertiden för myndigheter är 26 timmar, mer än ett helt dygn, under de fem mätmånaderna, en siffra som är skrämmande hög. Media ligger strax under med 23 timmar.

- Mediesajter är oftast tunga och välbesökta, det kan vara en förklaring till deras siffra. Men för myndigheterna finns ingen ursäkt, säger Olle Bodelius, VD på SiteScanner.

Det har visat sig att finanssektorn har lyckats bäst med tillgängligheten. Bank- och finans fick en genomsnittlig nertid på fem timmar under en fem månaders mätperiod. Sökmotorer samt informationssajter för viktiga samhällsfunktioner ligger också bra till i mätningarna med sex respektive sju timmars genomsnittlig nertid.

Läs mer på SiteScanners webbplats.

SiteScanner är marknadsledande i Norden inom extern webbövervakning. Tillgänglighet, svarstid och kapacitet på kundernas webbsidor kontrolleras ur användarens perspektiv.

Genom effektiva övervaknings- och larmsystem kan SiteScanners kunder minska nertiden för affärskritiska webbtjänster och säkra sina intäkter.