Riksrevisionen

Myndighetsflytt blev dyrare än beräknat

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2009 09:20 CET


Flytten av Folkhälsoinstitutet och Konsumentverket från Stockholm blev väsentligt dyrare än beräknat. Samtidigt ledde omlokaliseringen till att Östersund och Karlstad kompenserades för nedläggningen av militära förband.

Riksrevisionen har granskat effekterna av Folkhälsoinstitutets och Konsumentverkets flytt från Stockholm till Östersund respektive Karlstad.

Omlokaliseringen ledde till att regionerna kompenserades för nedläggningarna av förband. De arbetstillfällen som tillfördes var visserligen färre än de som försvann. Men omlokaliseringen gav ändå en positiv effekt på den kommunala ekonomin och den privata konsumtionen.

Granskningen visar också att myndigheternas verksamhet under ett antal år påverkades negativt av flytten. Få i personalen flyttade med, vilket ledde till stort produktionsbortfall de första åren. Samtidigt möjliggjorde omlokaliseringen att myndigheternas anställda fick en högre utbildningsnivå. Verksamhetsförändringar kunde dessutom genomföras enklare eftersom en stor del av personalen nyrekryterades.

Omlokaliseringen blev väsentligt dyrare än beräknat. Lokaliseringsutredningen räknade med att varje flyttat arbetstillfälle skulle kosta 0,7 miljoner kronor. Riksrevisionens beräkningar visar dock att kostnaden snarare uppgår till cirka 1,1 miljon kronor. Det innebär att omlokaliseringen blev cirka 50 procent dyrare än beräknat.

– Flytten av Folkhälsoinstitutet och Konsumentverket gav i huvudsak de regionala effekter som regeringen ville uppnå. Men flytt av statliga jobb är en dyr åtgärd, för såväl staten som de omlokaliserade myndigheterna. Regeringen bör försäkra sig om att erfarenheterna från omlokaliseringarna tas tillvara så att den har ett bra stöd inför eventuellt kommande beslut om omlokaliseringar, säger riksrevisor Claes Norgren.

Bakgrund:
Flera militära förband lades ned och flyttades till följd av försvarsbeslutet 2004. Riksdagen beslutade då om åtgärder för att kompensera de fyra regioner som drabbades mest – Östersund, Karlstad/Kristinehamn, Arvidsjaur och Gotland. Åtgärderna innebar bland annat att ett femtontal myndigheter omlokaliserades till Karlstads respektive Östersundsregionerna.

Rapporttitel: Omlokalisering av myndigheter (RiR 2009:30)

Rapporten kan hämtas och beställas på www.riksrevisionen.se

Riksrevisor: Claes Norgren, 08-517 140 30
Projektledare: Charlotta von Porat, 08-517 144 17, 073-445 24 17

Pressekreterare: Martin Engman, 08-517 142 01, 073-445 22 01

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning.