Socialstyrelsen

Myndighetsgemensam satsning på information om folsyra

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 14:24 CEST

Pressmeddelande från Livsmedelsverket och Socialstyrelsen

I regeringens budgetproposition, som presenterades idag, fanns inga pengar avsatta för att fullfölja Livsmedelsverkets förslag om gratis folsyratabletter till kvinnor i barnafödande ålder. Livsmedelsverket och Socialstyrelsen planerar nu i stället gemensamma informationssatsningar i syfte att få kvinnor som kan tänka sig att bli gravida att ta folsyratabletter.

- Vi beklagar självklart att finansieringen inte kunnat lösas enligt förslaget. Men genom informationssatsningar tillsammans med Socialstyrelsen för att nå både sjukvården och allmänheten hoppas vi att nå långt, säger Inger Andersson, generaldirektör på Livsmedelsverket.

Varje år föds cirka 20-25 barn i Sverige med ryggmärgsbråck. Utöver detta utförs årligen cirka 80 aborter efter graviditetsvecka 16 på foster med ryggmärgsbråck. Det motsvarar cirka 11 procent av samtliga aborter efter graviditetsvecka 16. Andelen aborter på grund av ryggmärgsbråck kan vara ännu större mot bakgrund av att det finns mörkertal i rapporteringen.Ryggmärgsbråck innebär ett stort lidande för de barn som drabbas och även stora vårdkostnader för samhället.

- Det är viktigt att kvinnor i barnafödande ålder tar folsyratillskott. Socialstyrelsen och Livsmedelsverket startar därför planeringen av gemensamma informationsaktiviteter, säger Lars-Erik Holm, generaldirektör på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen och Livsmedelsverket följer kontinuerligt den vetenskapliga diskussionen om folsyra. I början av 2009 arrangerar Livsmedelsverket, tillsammans med den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA, European Food Safety Authority, ett vetenskapligt möte kring frågan om folsyra och risken för cancer.

Livsmedelsverkets styrelse fattade för ett år sedan ett inriktningsbeslut om utdelning av folsyratillskott utan kostnad till kvinnor i åldern 18-45 år samt kompletterande informationsinsatser.

Folsyra/folat är ett vattenlösligt B-vitamin. Om en kvinna har låga halter folat i blodet före och under de första veckorna i graviditeten ökar risken för ryggmärgsbråck hos fostret. Kvinnor som kan tänkas bli gravida rekommenderas 400 mikrogram folsyra/folat per dag, genom att ta kosttillskott eller genom att äta minst 500 gram frukt och grönt, som innehåller mycket folat, samt välja fullkornsprodukter. Kostundersökningar i Sverige tyder på att endast en liten grupp kvinnor i barnafödande ålder kommer upp till denna nivå i dag.

För ytterligare upplysningar:

Inger Andersson, generaldirektör Livsmedelsverket, 0709-24 55 55

Lars-Erik Holm, generaldirektör Socialstyrelsen, 075-247 30 72

Sofia Spolander, pressekreterare Livsmedelsverkets, 073-354 53 81

Anna-Lena How, pressekreterare Socialstyrelsen, 075-247 36 89