De rödgröna i Region Skåne

Myndighetsnod till Skåne för utformande av offentliga rum och miljöer

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2016 10:51 CET

Den statliga utredningen om gestaltad livsmiljö har föreslagit en ökad decentralisering av myndighetsarbetet gällande frågor om arkitektur och livsmiljö genom regionala myndighetsnoder. Att Skåne är den starkaste kandidaten för en sådan nod meddelar Maria Ward (S) ordförande i Kulturnämnden och Mätta Ivarsson (Mp) ledamot i Regionala utvecklingsnämnden i ett brev till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kunkhe.

– Skåne och Malmö har genomgått stora förändringsprocesser de senaste åren och erfarenheterna av dessa är viktiga att ha med sig med de stora investeringsbehov vi står inför när det gäller infrastruktur och bostäder. Genom att placera en nod i vår region som har ett brett mångfald breddas perspektiven och den demokratiska förankringen i arbetet med arkitektur, form och design, säger Maria Ward (S) ordförande i Kulturnämnden i Region Skåne.

I brevet poängterar man att gröna investeringar och en ökad bostadsproduktion är centrala beståndsdelar i framtida infrastruktursatsningar och byggnationer, men även att själva utformningen - arkitekturen - är avgörande för genomtänkt utformade offentliga rum och miljöer.

– Byggtakten är den högsta sedan miljonprogrammets dagar men vi ska inte göra om misstagen som gjordes då. Idag vet vi att även form och design har stor betydelse för människors välbefinnande och livsmiljö, och den kunskapen måste vi också använda när vi bygger nytt, säger Mätta Ivarsson, ordförande i Regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne.

I utredningen föreslås bland annat att en ny myndighet för gestaltad livsmiljö upprättas och att den ska verka utifrån ett antal decentraliserade myndighetsnoder runt om i landet. Utredaren har även identifierat Form/Design Center i Malmö som en viktig aktör. Mot bakgrund av hur verksamhetens roll har förstärkts under senare år och dess betydelse som ett självklart forum för olika typer av publika presentationer, utställningar, debatter och samtal om arkitektur menar representanterna från Region Skåne att Form/Design Center Malmö är väl rustat för att axla rollen som en av de regionala myndighetsnoderna.

Kontakt:

Maria Ward (S), Kulturnämnden ordförande tfn 0725-99 97 14.

Maria Eriksson (S), pressekreterare tfn 0725- 97 14 27

Mätta Ivarsson (MP), Regionala utvecklingsnämndens ordförande tfn 0725-52 51 08

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.