Swedbank

Myrdalspriset 2009 till Mikael Elinder, Henrik Jordahl och Panu Poutvaara

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2010 11:35 CET

Myrdalspriset 2009 har tilldelats Mikael Elinder, Henrik Jordahl och Panu Poutvaara för artikeln ”Själviska och framåtblickande väljare – Hur många röster köpte maxtaxan i barnomsorgen?”, som publicerades i tidskriften Ekonomisk Debatt nr 2, 2009.

Juryns motivering:
"Artikeln visar hur politiska partier kan attrahera grupper av väljare genom att utlova reformer som ekonomiskt gagnar just dessa grupper. Den eleganta statistiska analysen gäller två reformer i stödet till familjer med små barn: Dels försämringar i stödet till barnfamiljer 1994 som en del i åtstramningspolitiken, dels löftet om maxtaxa inom barnomsorgen 1998. Den utförs i form av ett kvasiexperiment med fokus på skillnader i röstbeteende mellan familjer med små barn, som påverkades av reformerna, och familjer med något äldre barn, som inte nämnvärt påverkades av dem. Resultatet visar att väljarbeteendet inte bara bestäms av hur väljarna bedömer genomförd politik utan också av trovärdiga utfästelser om reformer."

Myrdalspriset utdelas varje år av Swedbank för bästa artikel under året i Nationalekonomiska Föreningens tidskrift Ekonomisk Debatt. I juryn ingår professor Bertil Holmlund, professor Hans Wijkander, redaktör Gunnar Örn och chefekonom Cecilia Hermansson.


För ytterligare information:
Cecilia Hermansson, Swedbank, tfn 08-5859 1588 eller cecilia.hermansson@swedbank.se

Swedbanks vision är att vara den ledande finansiella institutionen på de marknader vi är verksamma. Swedbank har totalt ca 9,5 miljoner privatkunder och ca 600 000 företagskunder med 389 kontor i Sverige, 235 kontor i de baltiska länderna samt 218 kontor i Ukraina. Koncernen har även verksamhet i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, S:t Petersburg och Tokyo. Per den 30 september 2009 uppgick balansomslutningen till 1 815 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 20 000. Läs mer om Swedbank på www.swedbank.se