Sveriges Ingenjörer

Myrpar i miljonregn på Miljödagen

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 17:18 CEST

Myror i brallan-paret Jonas och Fakta-Fanny tog emot årets miljöpris på 50 000 kronor när Civilingenjörsförbundet (CF) på eftermiddagen delade ut årets miljöstipendier. 40 forskare från Luleå till Lund fick sammanlagt drygt 2,5 miljoner kronor för forskning och examensarbeten i miljöns tjänst.

Jonas Leksell och Frida ”Fakta-Fanny” Normark, programledarparet från SVT:s Myror i Brallan, fick CF:s miljöpris på 50 000 kr för att de skapat ett program som ger barn respekt för djur och natur och därmed också en ökad miljömedvetenhet.


Största miljöforskningsstipendiet, 400 000 kr, gick till Hans Sundgren och Mats Eriksson, Linköpings universitet, för att utveckla en metod att direkt mäta organiska föroreningar (olja, bensin, diesel mm) i marken.

Maria Greger, Stockholms universitet, fick 300 000 kr för att undersöka hampans förmåga att rena rötslam från tungmetaller.

Eva Brorström-Lundén, IVL Svenska Miljöinstitutet, fick 300 000 kr för att utveckla en kostnadseffektiv provtagare för organiska ämnen i vatten.

Hans Bernhoff, Uppsala universitet, fick 300 000 kr för att utveckla en prototyp av ett nytt resurssnålt, vertikalaxlat vindkraftverk.

Mehri Sanati och Anita Lloyd Spetz, Växjö universitet, fick 200 000 kr för kväveoxid-sensorer som mäter bilavgaser och rökgaser.

Babak Bahar, KTH i Stockholm, fick 100 000 kr till en beräkningsmodell för att kunna förutsäga avrinningshastigheten av koppar i utomhuskonstruktioner.

Thomas Zobel, Luleå tekniska universitet, fick 70 000 kr för att utvärdera hur företag uppfyller den svenska miljölagstiftningens krav.

Bland miljöstipendiaterna för examensarbeten fick Birger Löfgren och Gustaf Zettergren, Chalmers i Göteborg, 15 000 kr var för att analysera polymera solcellers livscykel.

Karoline Andersson och Marie Castor, Lunds tekniska högskola, fick 10 000 kr var för anaerob rening av svartvatten och organiskt hushållsavfall från Hammarby Sjöstad.

Miljöpriset och -stipendierna delades ut vid CF:s Miljödag 25 oktober i Ingenjörshuset, Stockholm. Listor över samtliga stipendiater finns på www.cf.se

För mer information:

Olle Dahlberg, projektansvarig Miljödagen, 08-613 81 09, olle.dahlberg@cf.se

Lasse Årling, pressekreterare, 070-329 80 08, lars.arling@cf.se

Civilingenjörsförbundet (CF) samlar civil- och högskoleingenjörer i Sverige och är med sina mer än 100 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerorganisationen SACO. Se även www.cf.se