Landskrona stad

Myt och Sanning i Landskrona

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2009 09:27 CET

Till sin huvudsakliga del är det väldigt orättvist och det finns en stor mängd vanföreställningar om Landskrona som nu cirkulerar i det allmänna medvetandet. 

Vi vill att myterna får en moteld och att den negativa bilden i omvärlden möts av stolta och aktiva ambassadörer från Landskrona.

Fram till idag har vi jobbat i tysthet, men nu berättar vi om projektet utåt för allmänheten. Kulturnatten blev startskottet för insamling av myter. Vi vill ta reda på vad olika sorts människor, i alla åldrar, tycker och tänker om Landskrona så nu besöker vi pensionärer, invandrare, skolor m.fl. för att samla in fler myter. Vi beger oss även utanför Landskronas gränser för att få input.

Inom projektet ska vi försöka bena ut vad som är myter och vad som är sanningar om Landskrona. Vi tar hjälp av historia, statistik och forskning för att få fram substans kring myterna. Myterna - sanna eller falska ska slutligen presenteras bl a på en hemsida, i en kommande bok, i en utställning och i utbildningsmaterial till skolor.

Måndagen den 7 december är ytterligare en viktig milstolpe i projeket då Anne Harju, Fil.dr. i Socialt arbete vid Växjö universitet, besöker Landskrona stadsbibliotek för att hålla föredrag kl. 19:00.

Anne Harju, har under ett år samlat in information om hur Landskronabor uppfattar sin egen stad, samt hur barn fått markera platser som de gillar och platser de tycker mindre om. Barnen har också fått berätta om varför de uppfattar platser som de gör, och det är vad de har sagt som föredraget handlar om.

Efter Annes föredrag kommer projeket Myt och Sanning att presenteras närmre, med förhoppning om att många myter och föreställningar om Landskrona kommer att samlas in.

www.mytosanning.se

Välkomna!