DTR

Myter om sjukförsäkringen sågas sönder av nätverk för sjuka

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2010 22:39 CEST

För att kunna föra en seriös debatt om sjukreformen bör man hålla sig till sanningen och inte fortsätta hålla liv i gamla myter eller skapa nya myter. Nedan sågar vi sönder de vanligaste osanningarna och hoppas journalister framöver kan hjälpa till att ge en korrekt bild av den verklighet som råder. Alla myter hittar ni på adressen www.myter.tk där ni även kan ta del av statistik som inte är officiell.

 

 

140 personer om dagen förtidspensionerades? - FEL

Vi på Resurs har från en analytiker på Försäkringskassan fått den korrekta statistiken på ersättningar och kommit fram till att det som mest var 59 personer per dag som fick det vi i folkmun kallar förtidspension, full sjukersättning utan tidsgräns. Siffran 140 förtidspensionerade per dag fram till reformen 2008 är förvanskad genom en sammanblandning av olika begrepp. Den officiella statistiken skiljer inte på tidsbegränsad och ej tidsbegränsad ersättning varför man tidigare bara kunnat komma fram till medeltalet 140. Dessa 140 inkluderar även deltidsarbetare. Det är alltså den permanenta sjukersättningen som motsvarar förtidspension och som vi nu redovisar nedan.

 

Så här många fick full permanent sjukersättning:

2003 = 21.687 (ca 59 personer / dag)

2004 = 19.323

2005 = 14.464

2006 = 11.256

2007 = 10.516

2008 = 8.366

 

Skärmdump på den korrekta statistiken

Exempel på media som skrivit om bluffen

 

Det har berättats så mycket om dessa 140 personer i media att meningen "140 personer om dagen" har blivit en egen sökmening på google. Bild

 

 

Sverige hade över en halv miljon förtidspensionärer? - FEL

Återigen kan vi med statistik från Försäkringskassan såga sönder även detta påstående. I siffran "en halv miljon" ingår inte bara samtliga med tidsbegränsad sjukersättning utan också personer som klarar av att arbeta på deltid, upp till 75 procent. Som mest har vi i Sverige haft 329.789 personer med det man i folkmun kallar förtidspension, full sjukersättning utan tidsgräns.

Vi anser att det är väldigt missvisande att klassa den som jobbar upp till 75 procent, med ett redan anpassat arbete, som förtidspensionär.

 

Så här stort var beståndet av full permanent sjukersättning:

2003 = 325.815

2004 = 329.789

2005 = 328.795

2006 = 324.488

2007 = 318.803

2008 = 308.008

 

Skärmdump på den korrekta statistiken

Skärmdump på det totala beståndet av sjukersättning och aktivitetsersättning

Skärmdump på antalet ej tidsbegränsade aktivitetsersättningar

Skärmdump på antalet tidsbegränsade aktivitetsersättningar

 

Läs gärna ett pressmeddelande angående förtidspensionering i Norden ”De nordiska ländernas hantering och väg ut ur krisen på 1990-talet

 

 

Antalet förtidspensioner minskar? - RÄTT

Att antalet förtidspensionärer minskar beror till stor del på att många med ersättning går över till sin ålderspension. År 2004 var det exempelvis 123.969 personer i åldersgruppen 60-64 år som hade full sjukersättning (med eller utan tidsgräns). Detta kan jämföras med att det samma år totalt var 123.271 personer mellan 20-49 år som hade full sjukersättning (med eller utan tidsgräns). Länk

Ett ytterligare skäl till att antalet "förtidspensionärer" minskar är att den tidsbegränsade sjukersättningen är borttagen.

 

Tidsbegränsade förtidspensioner ska bort. På så sätt ska antalet förtidspensionärer minska ”kraftigt”, enligt regeringens beräkningar” (svd.se ”Svårare att få förtidspension” 20/12-07 av Lena Hennel)


Den tidsbegränsade ersättningsformen är dock ingen förtidspension utan det är den permanenta sjukersättningen som motsvarar förtidspension. Moderaterna har dessutom själva avslöjat detta på sin hemsida.

 

Alla ska ha en chans att komma tillbaka, men om du är så sjuk att du aldrig kan arbeta igen ska du få permanent sjukersättning (tidigare förtidspension)” (moderat.se ”Kortare vägar tillbaka” 1/3-10)

 

Den tidsbegränsade sjukersättningen, ett mellanting mellan förtidspension (icke tidsbegränsad sjukersättning) och sjukskrivning, fasar vi nu ut till och med 2012” (moderat.se ”Från sjukskriven till arbete” 26/10-09)


Den sjunkande statistiken som blir en följd av att många sjuka kastas ut från socialförsäkringen betyder dessvärre att många blivit mycket sämre, även om statistiken visar att ”ohälsan” minskar. Länk till ett reportage med Inger Efraimsson "Ohälsan kvar trots bättre statistik" 8/3-08

 

 

17 miljarder satsas på rehabilitering? - FEL

Enligt en undersökning bland ST:s medlemmar på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen anser 76 procent, av de som deltog i undersökningen, att de utförsäkrade behöver erbjudas mer medicinsk rehabilitering och vård. Länk till DN

TCO gjorde en granskning av ”rehabiliteringssatsningen” och kom fram till att inget i ”rehabiliteringssatsningen” handlade om medicinsk rehabilitering.

 

Vi kan också läsa följande i TCO:s granskning:

Totalt sett verkar bara en liten del av de 17 miljarderna vara destinerat till insatser som kan kallas för rehabilitering.”

 

Efter kontakter med departement, med försäkringskassa och arbetsförmedling visar det sig att den största delen av satsningen på 17 miljarder kronor avser ersättningar, det som individerna får i aktivitetsstöd i stället för de ersättningar från sjukförsäkringen som samtidigt upphör.”


Direktlänk till hela TCO:s granskning

 

Denna "rehabiliteringssatsning" handlar alltså främst om att flytta pengar så att ersättningarna betalas ut av Arbetsförmedlingen istället för Försäkringskassan. Dock låter det bra utåt att påstå att man satsar "17 miljarder på rehabilitering".

 

 

Svenskarna är mest sjukskrivna i världen? - FEL

Redan år 2003 försökte man avslöja myten i media:

Den svenska sjukfrånvaron är inte alls högst i Europa. – Svenskar är inte sjukast, men ärligast. Här redovisas sjukfall som pågår upp till sju år. Det gör inte andra länder. Det omöjliggör jämförelser, säger Paula Liukkonen, docent i företagsekonomi vid Stockholms universitet.” (svd.se ”Statistiken överdriver svensk sjukfrånvaro” 10/10-03 av Anna Danielsson och Tommy Öberg) Länk


År 2010 var frågan uppe igen och denna gång av forskaren Björn Johnson:

Det är en myt att svenskar varit sjukskrivna mer än människor i andra europeiska länder. Jämförelserna haltar eftersom länderna skiljer sig åt både vad gäller sysselsättning och sjukförsäkringssystem” (sydsvenskan.se "Hög svensk sjukfrånvaro en myt" 8/2-10 av Björn Johnson) Länk

 

Den internationella jämförelsen är dessutom gjord helt utan hänsyn till att Sverige har världens högsta förvärvsfrekvens, både bland kvinnor och bland äldre (pensionsåldern är i de flesta andra länder kring 60 år). Som bekant är sjuktalen högst just bland kvinnor och äldre. Högre förvärvsfrekvens ger högre slitage och fler sjuka. Dessutom har länder med låg andel av befolkningen som arbetar ett högt mörkertal av sjuka, då icke förvärvsarbetande inte får ersättning från någon sjukförsäkring och därmed inte finns i sjukstatistiken.

 

 

Alla utförsäkrade som är för sjuka för att arbeta kan återgå till sjukförsäkringen? -  FEL

Det påståendet förutsätter en totalt verklighetsfrämmande syn på begreppet arbetsförmåga. En förutsättning för att få fortsatt sjukpenning är att man har sjukhusvård eller omfattande vård i hemmet - de som klarar sig med bara lite vård i hemmet ska alltså skickas till Arbetsförmedlingen, likaså räknas den som själv kan gå på toaletten eller laga någon enstaka måltid  som arbetsför. Återgång från Arbetsförmedlingen till sjukförsäkringen medges enbart pga allvarlig försämring. Det räcker alltså inte med försämring, utan försämringen måste vara allvarlig - och det från ett ibland mycket dåligt utgångsläge. Risken är uppenbar att många aldrig kommer att återhämta sig från den allvarliga försämringen.

www.myter.tk under rubriken "Det nya sminket kommer göra marginell skillnad" kan ni se exempel på hur mycket svårt sjuka än idag nekas ersättning från socialförsäkringen.


Vi hoppas framöver att vi kan få en ärlig och korrekt bild av socialförsäkringen i media och inte matas med en massa halvsanningar och myter från våra politiker, detta speciellt nu i valåret. Vi vill också uppmana politiker att sluta använda sjuka som slagträ i debatter i syfte att smutskasta sina motståndare. Många politiker vill gärna måla ut sjuka som ”bidragstagare”. Sanningen är dock att många sjuka i dag har blivit bidragsberoende då de hänvisas till socialkontoret (sr.se 16/3-10). Läs gärna ett reportage där Husmark Pehrsson lovar att utförsäkrade inte ska behöva söka socialbidrag (e24.se 2008-08-03)

 

Alla myter hittar ni på adressen www.myter.tk
Journalister som vill ha originaldokumentet med all statistik kan maila: presskontakt@resurs.be


Vi vill passa på att hälsa journalister välkomna till ABF-kvällen som äger rum tisdagen den 20 april kl. 18:00-22:00. Plats: Sveavägen 41, Stockholm. Ämnet är sjukförsäkringslagen och dess konsekvenser. Medverkar gör bland annat Bengt Järhult (läkare) och Töres Theorell (professor). Flera riksdagsledamöter finns på plats samt sjuka som drabbats av de nya sjukreglerna.Nätverket Resurs

Nätverket Slussa

Aktionsgruppen för de sjukförsäkrades rätt

Nätverket Resurs har i dagsläget över 2000 medlemmar. Mer information finns på hemsidan resurs.ning.com