Stål- och Metallföreningen

Något bättre stålförsäljning 2015 än 2014

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2016 11:03 CET

Stål- och metallföreningens index över försäljningen av stålprodukter för kvartal fyra visar på en ökning av försäljningen med drygt två procent jämfört med motsvarande kvartal 2014. Jämfört med föregående kvartal är försäljningen oförändrad.

För helåret visor siffrorna en bättre försäljningsvolym än 2014.

Även för 2016 väntas fordons- och byggindustrin utvecklas postivt.

Stål- och metallföreningen sammanställer löpande data över marknadsutvecklingen. Utifrån detta material presenteras ett index över lagerförsäljningen samt förändringen av lagerstorleken. Detta index baseras på 2008 års försäljning och publiceras kvartalsvis.

Stål- och metallföreningen samlar de ledande
leverantörerna av stål och metaller till den svenska marknaden. Totalt
levererar företagen cirka 1,5 miljoner ton per år till den svenska marknaden.
Detta motsvarar ett marknadsvärde av cirka 20 mdr kronor. Största kundsegmentet är
verkstads- och byggindustrin. Främst levereras balk, armeringsjärn, plåt och
rör.