Justitiedepartementet

Några ändringar i kriminalvårdslagstiftningen

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 10:33 CEST

Regeringen har idag överlämnat propositionen "Några ändringar i kriminalvårdslagstiftningen" till riksdagen.

I propositionen föreslås bland annat att:
- En intagen får ta emot och inneha böcker, tidskrifter och tidningar, dock inte sådana som kan äventyra ordningen eller säkerheten i anstalten eller som kan antas motverka den behandling som den intagne genomgår. I övrigt får en intagen ta emot och inneha den personliga egendom som är motiverad med hänsyn till att verkställigheten ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt.
- Intagna ska tillfälligt få hållas avskilda från varandra om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten.
- Brev till eller från en intagen får granskas om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten.
- Det ska bli enklare för Kriminalvården att göra drogkontroller. Som alternativ till blod- urin och utandningsprov förslås att även saliv- svett- och hårprov ska få användas vid sådana kontroller.

- Jag tycker det är viktigt att en intagen inte ska få inneha till exempel sådana tidningar som kan antas motverka den behandling som den intagne genomgår. En förutsättning för att Kriminalvårdens återfallsförebyggande arbete ska ge effekt är självfallet att reglerna om innehav av egendom inte motverkar detta arbete. I övrigt medför ändringarna ett tydligare och enklare regelverk, vilket är bättre både för de intagna och för personalen inom Kriminalvården, säger justitieminister Beatrice Ask.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2008.


Kontakt:
Rickard Wessman
pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-261 26 17
rickard.wessman@justice.ministry.se

Daniel Sjölund
Rättssakkunnig
08-405 43 74