Saco

"Några timmars handledning är under all kritik"

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2003 14:44 CEST

- Det är glädjande att se att så många som 80 % av landets forskarstudenter är nöjda med sin utbildning och sin högskola/universitet, säger SACO Studentråds ordförande Linda Syrén i en kommentar till Högskoleverkets rapport "Doktorandspegeln" som presenteras idag. Det är dock trist att konstatera att den under 90-talet urholkade lärartillgången sätter sina spår även här. Att vissa doktorander inte får fler än 1-5 timmars handledning under en termin är under all kritik.

- Jag tror inte problemet är bristande intresse från handledarens sida utan är ytterligare ett uttryck av högskolelärarnas pressade situation. Den snabba utbyggnationen av studentplatser i högskolan under 90-talet har inte följts av motsvarande satsningar på lärarfronten, fortsätter Linda Syrén.

Rapporten ger högskolorna handfasta tips angående hur situationen kan förbättras; t ex skulle ett utökat introduktionsprogram skulle med all säkerhet minska både stressen och den känsla av bristande medinflytande på institutionerna som flertalet av respondenterna ger uttryck för.

- Högskolorna och universiteten kan själva göra mycket för att förbättra doktorandernas situation. Dock krävs även ökade satsningar från statsmaktens sida, avslutar Linda Syrén.

Linda Syrén nås på tel 070-557 19 84

SACO Studentråd är Sveriges största frivilliga studentorganisation med över 90 000 anslutna. Vi är partipolitiskt obundna och organiserar studenter inom samtliga utbildningsområden. Vi bevakar politiken och deltar i samhällsdebatten i frågor av intresse för våra medlemmar. Vi vill påverka vår studietid och vår framtid! Läs gärna mer om oss på http://www.student.saco.se/.