Atea Sverige AB

Nacka kommun hyr it-arbetsplatser av Atea

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2009 10:05 CET

(Sverige) Nacka kommun väljer Atea som leverantör av hyrda it-arbetsplatser. Till en fast månadskostnad får Nacka kommun datorer, skrivare och servicetjänster för såväl elever som medarbetare i kommunen. Kontraktet är värt ca 80 MSEK och löper under fem år med möjlighet till två års förlängning.
Nacka kommun har i dagsläget ca 4 900 elevdatorer samt ca 1300 it-arbetsplatser inom verksamheterna. Upphandlingen har genomförts för att kunna möta kommunens behov av ett stort antal it-arbetsplatser och varierande behov av dessa. Utvecklingen går mot att samtliga 13 000 elever ska ha egna datorer framöver.

- Kommunen har höga ambitioner och vill ligga i framkant vad gäller användning av it i verksamheten, och inte minst skolan. Att hyra it är ett modernt och kostnadseffektivt sätt att förse elever och verksamheter med arbetsverktyg, säger Mats Bohman, administrativ direktör på Nacka kommun.

- Det är inte effektivt att vi själva bygger upp det som krävs för att hantera it-arbetsplatserna. Atea har kommit in med det bästa anbudet och i förhandlingarna har kommunen valt den leverantör som bäst tryggar en säker leverans, säger Johan Särnquist, it-strateg i Nacka kommun.

- Utvecklingen i skolan går mer och mer mot att använda it som pedagogiskt verktyg. Många kommuner överväger en dator per elev och vi kommer med stor säkerhet att se kraftigt ökad efterfrågan från kommunerna. Det är roligt att Nacka, som ligger långt framme inom it, har valt Atea som strategisk partner, säger Björn-Erik Karlsson, regionchef och vice vd Atea Sverige.

Atea kommer att ta helhetsansvaret för att förvalta och utveckla kommunens it-arbetsplatser. Atea tar över Nacka kommuns befintliga utrustning och kommer att förse kommunens verksamheter och elever med datorer, programvaror, tillbehör och skrivare anpassade till deras behov.

Avtalet tecknades 3 december och löper under fem år, förutsatt att det inte överklagas innan den 13 december.

För mer information, kontakta:
Johan Särnquist, it-strateg Nacka kommun, +46 8 718 87 16, johan.sarnquist@nacka.se
Mats Bohman, administrativ direktör Nacka kommun, +46 8 718 92 40, mats.bohman@nacka.se
Björn-Erik Karlsson, regionchef och vice vd Atea Sverige AB, +46 8 477 47 11 bjorn-erik.karlsson@atea.se


Atea är Nordens och Baltikums ledande obundna leverantör av it-infrastruktur. Vi bistår våra kunder med specialistkompetens, produkter och lösningar. I Sverige finns vi nära dig på ett trettiotal orter över hela landet, från Malmö i söder till Luleå i norr. Ateakoncernen har omkring 4 400 medarbetare, är noterade på Oslobörsen och har en årlig omsättning på 15 miljarder norska kronor. www.atea.se