Viser AB

Nacka Seniorcenter Sofiero integrerar Medication and care support system med befintligt trygghetslarmsystem

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2013 17:08 CEST

Som ett led i det fokuserade utvecklingsarbetet har Seniorcenter Sofiero inom Nacka Kommun implementerat Medication and care support system (MCSS) från Appva och integrerat det med det befintliga IT-baserade trygghetslarmsystemet från Viser.

MCSS är ett realtidsbaserat it-system som stödjer alla de insatser som verksamheten dagligen utför såsom medicindelning, viktkontroller, nutrition och sjukgymnastik. Alla insatser som är beslutade och ordinerade ska dokumenteras och innehålla så väl instruktioner om utförandet som om brukarens egna önskemål.

Integrationen mellan systemen förenklar för personalen som kan arbeta i sin vanliga Android-telefon som enda verktyg och det har således både effektiviserat och säkrat hanteringen av dagliga arbetsuppgifter.

-Min förväntan på systemet är flera förklarar Marika Westerblom, verksamhetschef på Seniorcenter Sofiero. All verksamhetsutveckling handlar i grunden om att först mäta för att sedan utveckla. Systemet mäter alla centrala delar av vårt arbete och efterhand kommer vi att kunna välja att förändra baserat på utfall. En annan förväntan som redan infriats är att den administrativa belastningen på medarbetarna har minskat. Alla vill verkligen göra ett så bra arbete som möjligt och nu har vi med integrationen av systemen från Appva och Viser fått ett effektivt verktyg till hjälp.

Kontakt: Peter Bokström (AO Care), Viser AB 0768-400 279
Robert Green (VD) Viser AB 0768-400 276

Viser AB erbjuder IT-baserade trygghetssystem till vård och industri. Tjänsterna erbjuds som komplett funktionstjänst där Viser har hela ansvaret och levererar en garanterad funktionalitet - alltid med kundernas verksamhetskrav och affärsnytta i fokus.