Naturskyddsföreningen i Stockholms län

Nackaborna tycker att Nacka växer för snabbt

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 15:44 CEST

Naturskyddsföreningen i Nacka har under sommaren genomfört en opinionsundersökning bland Nackas invånare och frågat drygt 300 personer vad de tycker om naturen och utbyggnaden i Nacka. På frågan vad man tycker om kommunens strävan att öka invånarantalet med 20 000 fler till år 2018 så svarar en majoritet att det är för mycket.

– Här finns en klar skillnad mellan folkviljan och de politiska målen, säger Naturskyddsföreningens vice ordförande Ronny Fors. Nacka är en av de tre snabbast växande kommunerna i Sverige och folk märker av det på ökad trafik, fin närnatur som exploateras för byggande och högre tryck på våra grönområden och stränder.

Undersökningen har gjorts ute på gator och torg, stränder och i köpcentrum under juli 2010 och täcker in boende i alla kommundelar och åldrar. En jämförelse har också gjorts med vilket parti de svarande röstat på i förra valet. Bland moderata väljare tycker 43% att Nacka växer för snabbt medan 35% tycker tillväxttakten är lagom eller kan öka. 22% av moderatväljarna hade ingen åsikt i frågan.

– Här ser vi alltså att moderaterna som styr med stor majoritet i Nacka sedan länge, inte har stöd bland sina egna väljare för utbyggnadspolitiken, säger Ronny. Av alla 302 tillfrågade i undersökningen tycker drygt hälften att kommunen inte ska växa så mycket, och vi ser ett samband mellan detta och att nackaborna älskar sin natur.

Över 75% av nackaborna vistas i naturen flera gånger i veckan och många har svarat att det är för den orörda naturen man flyttat hit. Det här ger politikerna stöd för att säga nej till byggande i naturmark i t.ex. Tollare, Norra Skuru och Ryssbergen.

En annan aktuell fråga som nackaborna har fått svara på är frågan om Kvarnholmsbron.
– Före sommaren kunde vi läsa att Kvarnholmsbron är viktig för hela Nacka, enligt dem som vill bygga bron. Nackaborna däremot är av en annan uppfattning, konstaterar Ronny.
Endast 14 av 302 tillfrågade nackabor har svarat att det känns viktigt för dem att bron byggs. Resten har svarat att de inte har behov av en bro eller att de rent av tycker det är viktigare att urskogen Ryssbergen bevaras.

– Är det vettigt att lägga 359 miljoner kronor på en bro som mindre än 5% av befolkningen känner ett behov av? frågar sig Ronny Fors.

Mer info: Hela enkäten och utdrag ur resultaten (hela rapporten är ännu ej färdig) finns på: www.naturskyddsforeningen.se/nacka

Frågor: Ronny Fors, Naturskyddsföreningen i Nacka tel 0708-963607

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Naturskyddsföreningen i Stockholms län jobbar med en mängd olika regionala miljöfrågor. Inom länet finns 27 kretsar med sammanlagt 44 000 medlemmar. Vi  jobbar med allt från lokala planfrågor till att arrangera utflykter.