Nacka kommun

Nackaförskolan Fiskarhöjden gör film om sin verksamhet

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2006 10:43 CET

För att sprida information om verksamheten till föräldrar och intresserade har Fiskarhöjdens förskola i Fisksätra spelat in en film om sina arbetssätt och pedagogiska metoder.

Filmen, som är cirka 10 minuter lång är indelad i nio avsnitt som beskriver inskolningsrutiner, inne- och utemiljön, skapande verksamhet och den pedagogiska inriktningen som är språk och hälsa.

Förskolerektor Britt-Marie Taylor och hennes medarbetare fick idén att göra filmen under ett studiebesök i Nacka kommuns vänort Bedfordshire förra året. Där besökte de en förskola i ett, i likhet med Fisksätra, invandrartätt område. Filmen den engelska förskolan använde för att beskriva sin verksamhet blev en källa till inspiration. För några veckor sedan blev Fiskarhöjdens egen film klar:

-Filmen kommer att bli ett mycket bra redskap när vi ska berättar om vår verksamhet på föräldramöten och liknande säger Britt Marie Taylor. Vi är en internationell förskola och har många föräldrar med svenska som andraspråk. Ofta har de ingen eller liten erfarenhet av den svenska förskolan. Det ställer höga krav på vår information. Filmen ger föräldrarna en god uppfattning om hur vi jobbar och underlättar kommunikationen.

Kundvalssystemet i Nacka gör dessutom att förskolornas och skolornas behov av att marknadsföra sig känns angeläget. Att hitta bra presentationsmaterial om sin verksamhet blir allt viktigare.

På Fiskarhöjden används bilder flitigt, också för att dokumentera barnens lärande och lek. Britt-Marie Taylor har märkt vilka möjligheter som öppnat sig med teknikens hjälp och satsat stort på att höja personalens IT-kompetens. Merparten av medarbetarna har tillgång till en egen bärbar dator. Dessutom finns på varje avdelning en dator och en digitalkamera.

Det mesta av filminspelningen har Britt-Marie Taylor och hennes medarbetare skött på egen hand. De har dock fått hjälp med redigeringen och annat efterarbete. Filmen finns på DVD-skivor som i första hand är tänkta att delas ut till föräldrar som är intresserade av att låta sina barn börja på förskolan.

Se filmen på Fiskarhöjdens webbplats: http://www.fiskarhojden.nacka.se/För mer information kontakta Britt-Marie Taylor, Förskolechef på Fiskarhöjdens förskola. Tfn: 070-431 83 90

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på internet: http://www.nacka.se/press
I pressrummet kan du prenumerera på pressmeddelanden, spara ned genrebilder, hämta allmän
information om Nacka kommun m.m.