Nacka kommun

Nackas kvalitetspris för utbildning 2006

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 11:55 CET

Den 15 november blir en riktig festdag i Nacka, på Astoria biograf i Sickla! Det blir en spännande manifestation för ett fortsatt gott kvalitetsarbete i Nackas förskolor och skolor.

Dagen har tonvikt på erfarenhetsutbyte och presentationer om hur rektorer, förskolechefer och andra skolledare inom utbildningsverksamheterna i Nacka lyckas i sitt kvalitetsarbete. Efter en presentation av ett antal nominerade skolor och omröstning i auditoriet presenteras och hyllas fem vinnare med Nacka kommuns kvalitetspris för utbildning 2006.

”Nacka ska vara Sveriges mest attraktiva kultur- och utbildningskommun, Sveriges bästa förskolor och skolar ska finnas här. Vi har en fantastiskt bra verksamhet på många enheter, det visar alla jämförelser med andra kommuner. Idag vill vi låta strålkastarna lysa på de bästa verksamheterna för att inspirera till fortsatt utveckling hos alla, från riktigt bra till excellent!” säger Lena Dahlstedt, Kultur- och utbildningsdirektör i Nacka kommun.

Dagen kommer att ägnas åt att lyfta fram just goda exempel från verksamheterna så att dessa sprids så att flera kan inspireras och lära sig av det som är bra. Framgångsfaktorer och vad som krävs för att lyckas med kvalitetsarbete i utbildningsverksamheterna står därför i centrum. Med hjälp av kommunens utvärderingar har vart och ett av de fem målområdena i den utbildningspolitiska strategin för Nacka kommun - Maximal utveckling och stimulerande lärande, Reellt inflytande, Trygghet, trivsel och arbetsro, Tydlig information och individuell utvecklingsplan och Utvärdering för förbättring - fyra enheter från förskola till och med vuxenutbildning nominerats. Det är auditoriet som genom röstning avgör vilka vinnarna blir och som åhörare kommer det också att bli riktigt spännande att få höra hur konkurrenterna gör för att lyckas!


Lena Dahlstedt
Kultur- och utbildningsdirektör
Telefon: 08-718 95 00 eller 070-431 95 00
E-post: lena.dahlstedt@nacka.se

Susanne Sjögren
Utbildningsexpert, Kultur- och utbildningsenheten, Nacka kommun
Telefon: 08-718 97 65 eller 070-431 97 65
E-post: susanne.sjogren@nacka.se