Västra Götalandsregionen

NÄL bäst på rökavvänjning efter infarkt enligt Socialstyrelsens öppna jämförelser

Pressmeddelande   •   Jul 20, 2009 15:01 CEST

NU-sjukvården bäst i Sverige på rökavvänjning

Ett strukturerat arbete för att motivera patienterna att sluta röka ger resultat, det visar det nationella kvalitetsregistret inom hjärtsjukvård. NÄL är bästa sjukhus i landet enligt den nationella kvalitetsjämförelsen från Socialstyrelsen.

Rökavvänjning är en högt prioriterad åtgärd för patienter med kranskärlssjukdomar eftersom det minskar risken för återinsjuknande och dödlighet dramatiskt under första året.
- Det går inte att nog understryka hur viktigt det är att sluta röka för att undvika infarkt och återinsjuknande i infarkt, betonar Lennart Gillgren, sektionschef för hjärtsjukvården inom NU-sjukvården.

Inom NU-sjukvården är resultatet påfallande bra enligt den nationella kvalitetsjämförelsen av hjärtsjukvården, kallad Riks-HIA. Hela 87 % av rökande patienter som fått hjärtinfarkt är rökfria 6-10 veckor efter infarkt på NÄL*, jämfört med 63 % som är genomsnittet i landet.

En av orsakerna bakom det goda resultatet heter Marianne Lång som arbetar som rökavvänjningssköterska på hjärtmottagningen i NU-sjukvården. Ett strukturerat arbete med individuella samtal, nikotinläkemedel och noggrann uppföljning gentemot de patienter som vårdas på hjärtavdelningen, ökar chansen för att patienterna blir av med sitt nikotinberoende.

När patienten vårdas på sjukhus för en hjärt-/kärlsjukdom får patienten information om vikten av att sluta röka. Marianne Lång träffar också patienten för ett enskilt samtal och erbjuder då stöd för rökavvänjning. Marianne arbetar utan pekpinnar och med konkreta exempel ur patientens vardag för att öka kunskapen och förståelsen för vad rökningen gör med kroppen.
- Det gäller att få bort bilden av att det handlar om dålig karaktär, det är ju ett beroende. När man förstår varför och när man röker är det också lättare att hitta individuella strategier för att stå emot när röksuget kommer, menar Marianne.

På sjukhuset efter en hjärtinfarkt, är den egna hälsan naturligtvis i fokus, och patienterna är därför mer mottagliga för att ifrågasätta sina rökvanor än annars.
- Utmaningen är att möta en patient med negativ inställning till att sluta röka, och ge honom eller henne motivation att sluta röka genom att ge konkreta exempel som man känner igen ifrån sin vardag, menar Marianne Lång som arbetat med rökavvänjning i snart femton år.

- Det är ett så viktigt arbete och det är skönt att statistiken visar att det verkligen ger resultat. Jag brinner för det jag arbetar med och det är jätteroligt när människor kommer fram till mig och berättar att de fortfarande är rökfria, fortsätter Marianne Lång med engagemang.

Läs Socialstyrelsens jämförelse av hjärtsjukvården(pdf, se sid 136-138)

Fakta om rökning finns på www.tobaksfakta.org

Hjälp med att sluta röka kan man få via sin vårdcentral eller via Sluta röka-linjen 020-84 00 00 eller www.slutarokalinjen.org

* Källa är kvalitetsregistret SEPHIA för år 2006-2007, då hjärtsjukvården i NU-sjukvården var uppdelad på Uddevalla sjukhus och NÄL. Uddevalla sjukhus deltog då inte i SEPHIA-registreringen. Vissa av de patienter som vårdades på Uddevalla sjukhus för infarkt finns dock med i statistiken från NÄL. Idag vårdas alla patienter med hjärtinfarkt på NÄL.

Bild på Marianne Lång finns, kontakta informatör Vivian Komstadius.


Kontaktperson: Marianne Lång, rökavvänjningssköterska, tfn 0520-47 84 92 alt 0733-42 40 17, tillgänglig t o m torsdag 23 juli
Vivian Komstadius, informatör, tfn 010-473 81 11 presstjänsten Publicerad av: Vivian Komstadius Epost: vivian.komstadius@vgregion.se