Justitiedepartementet

Nämndemännens ersättningsvillkor förbättras

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 15:38 CET

Regeringen har i dag beslutat att förbättra ersättningsvillkoren för nämndemän. Sammanträdesarvodet har inte höjts sedan år 1989. Det är därför angeläget att genomföra en kraftig höjning av arvodet från 300 kr till 500 kr per dag.

Ersättningsvillkoren ska utformas så att alla medborgare kan åta sig nämndemannauppdrag. I det syftet genomför regeringen tre viktiga förändringar. För det första ska alla nämndemän - även de som är yrkesverksamma och förlorar arbetsinkomst - ha rätt till sammanträdesarvode. För det andra införs en rätt till skälig ersättning för barntillsynskostnader som uppstår till följd av uppdraget. På detta sätt förbättras möjligheterna för hemmavarande föräldrar att kunna vara nämndemän. För det tredje införs ett särskilt inställelsearvode om 100 kr för den nämndeman vars resväg till sammanträdet överstiger 50 km. Detta arvode ska betalas ut utöver den reseersättning och traktamente som nämndemän redan enligt nuvarande regler har rätt till.

De nya ersättningsvillkoren träder i kraft den 1 januari 2007.


Kontakt:
Rickard Wessman
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-261 26 17
rickard.wessman@justice.ministry.se

Måns Wigén
Rättssakkunnig
08-405 40 53