En Dag i Taget AB

Nämndemansgården ny ägare i En Dag i Taget

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2012 10:46 CET

Efter ett förvärv av en tredjedel av aktierna i En Dag i Taget, som bedriver behandling för alkohol- och drogberoende, går nu Nämndemansgården in som aktiv ägare i bolaget med option att 2015 köpa hela verksamheten.

- För oss är detta en strategiskt viktig affär säger Maria Martinsson, VD i Nämndemansgården. - Nu kan vi komplettera erbjudandet till våra kunder i södra Sverige med en högkvalitativ och effektiv öppenbehandling på flera orter. Den behandling som En Dag i Taget bedriver är ett attraktivt alternativ framförallt för personer som vill  kunna genomföra sin behandling och samtidigt bo kvar hemma och fortsätta arbeta. Utvärderingar av verksamheten visar mycket goda resultat.

För En Dag i Taget innebär samarbetet med Nämndemansgården att deras patienter och kunder också får tillgång till Nämndemansgårdens breda utbud av allt från utbildningar till internat-  och fördjupade behandlingar för olika målgrupper. - Vi välkomnar Nämndemansgården som delägare säger Claes Parck, huvudägare i EDIT, - vi delar samma grundsyn på beroendeproblematiken och våra verksamheter kompletterar varandra väl.

 

Nämndemansgården i Sverige AB har nio olika enheter för behandling och utbildning spridda över landet. Totalt är vi ca 230 anställda. Nämndemansgårdens vision är att vara det uppenbara valet i skapandet av ett liv utan alkohol- och drogproblem. Vi erbjuder enkla, lönsamma och kvalitativa lösningar alkohol- och drogrelaterade problem genom behandling, utbildning och prevention. Vi arbetar med alla grupper i befolkningen; vuxna och ungdomar, kvinnor och män.

 En Dag i Taget AB är ett kunskapsföretag för tidig upptäckt vid riskbruk av alkohol samt med gedigen erfarenhet sedan 1992 av rehabilitering i öppenvårdsform vid skadligt bruk eller beroende riktat mot arbetslivet. Genom god samverkan med företagshälsovården skapar vi en integrerad arbetsmodell som gör att vi kan erbjuda rätt insats till rätt person vid rätt tidpunkt. Vi finns i dag i Växjö, Kristianstad, Lund och Malmö.

 

 För mer information kontakta:

Thomas Wiklund, Styrelseordförande Nämndemansgården i Sverige AB

                      thomas.wiklund@dendera.se, 0708-18 86 22

Maria Martinsson, VD Nämndemansgården i Sverige AB

                      maria.martinsson@namndemansgarden.se, 0705-97 52 22

 Claes Parck, huvudägare En Dag i Taget AB

                      claes@endagitaget.se, 0708 - 84 98 06

Christel Blondin, Programansvarig, En Dag i Taget AB

                      christel@endagitaget.se, 0730 - 64 60 20