Kungälvs kommun

Nämndhuset i Kungälv byggs om till Stadshus med plats för 460 arbetsplatser

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2012 16:00 CEST

Kommunstyrelsen beslutade under sitt möte 23 maj, förslå kommunfullmäktige genomföra en om- och tillbyggnad av Nämndhuset. Förslaget innebär en total ombyggnad av den bakre delen samt en påbyggnad med två våningar, det innebär också en omfattande ombyggnad av det främre huset, Vingen. På så sätt blir det plats för 460 arbetsplatser.

-          Vi föreslår alternativet med 460 arbetsplatser eftersom det är lämpligast ur ekonomisk och funktionell synvinkel, säger Stephan Ekstedt, projektledare. Fördelarna med att samla de centrala kommunala funktionerna i ett ombyggt stadshus är många. Vi stärker Kungälvs stad och får ett levande centrum på dagtid. De 460 kommuntjänstemännen och besökare till stadshuset skapar efterfrågan hos butiker, restauranger, caféer och andra näringsidkare. Det lönar sig även för kommunen. Investeringskostnaden blir något högre, men det lönar sig ändå i längden genom lägre driftskostander när kommunen inte behöver hyra externa kontorslokaler. Arbetet och servicen till medborgarna kommer också att bli betydligt enklare och effektivare genom att fler funktioner och kommuntjänstemän samlas på en plats i moderna lokaler, som är bättre anpassade till verksamheten än idag.

 

Överglasad ljusgård och gemensamma utrymmen

Det bli en överglasad ljusgård med stor gemensam kaffebar och matsal, som kommer att finnas på entréplanet tillsammans med en utbyggd medborgarservice, samt ny entré mot Västra Tullen.

En stor samlingssal som kan användas för politiska möten och större informationsmöten, kommer också att finnas i entréplanet.

-          Det viktigaste är att vi får en bra, effektiv och attraktiv arbetsplats för våra anställda. Och det till rätt pris, säger Anders Holmensköld (M), kommunstyrelsens ordförande. Att förslaget dessutom stärker Kungälvs centrum och underlättar för medborgarna är en bra bonus.

Innanför entrén ryms också en utbyggd Medborgsservice som nu utreds för fullt.

Under hösten kommer rivningen att påbörjas och byggstart planeras till våren 2013. Inflyttning i den bakre delen beräknas ske under sommaren 2014. Därefter påbörjas ombyggnaden av Vingen.

 

 

Med vänliga hälsningar

Noel Cornér

Informationschef

0303-23 96 77

 

 

Ytterligare information:

Magnus Gyllestad                                       Stephan Ekstedh                

Kommunchef                                               projektledare

0303-23 91 08                                             0706-01 41 81

 

Politiska kommentarer:

Andres Holmensköld (M)                                     

Kommunalråd                                                      

0702-71 89 09