AOL Advertising

När andra backar....ökar Platform-A till ny toppnivå.

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 16:44 CEST

För tredje månaden i rad ökar Platform-A sin räckvidd enligt comScore:s senaste siffror - allt medan andra svenska annonsnätverk backar. Under februari månad ökade Platform-A sin räckvidd med 1,7% till 76,4%, vilket i absoluta tal innebär att Platform-A når cirka 4,4 miljoner unika svenska internetanvändare.

"Eftersom vi är ett annonsnätverk som distribuerar ut annonser på alla siter i vårt nätverk, istället för att siterna själva selektivt väljer sina annonsörer, kan vi idag erbjuda Sveriges största faktiska onlineräckvidd till annonsörer." /Johan Thorbjörnsson, Media Manager, Platform-A Sweden.

Inom digitala medier, som inom alla andra medier, är räckvidd en viktigt mätparameter för att bedöma mediets attraktionskraft för givna målgrupper och därmed annonsörer. Detta syns även tydligt när man bryter ner räckviddsiffrorna baserat på demografier. Exempelvis bland kvinnor i åldern 25-55 har Platform-A en räckvidd på 75% (ca 1,2 miljoner unika användare) och bland män i samma åldersspann en räckvidd på 78% (ca 1,3 miljoner unika användare).

Räckvidd är inte ett ändamål i sig, vilket är något vi på Platform-A (tidigare Advertising.com) tagit fasta på.

I vårt sätt att arbeta med räckvidd ser vi uteslutande på hur våra kunder ska få möjlighet att ta del denna för att maximera budskapets genomslagskraft. Rätt person ska få rätt annonsbudskap vid rätt tillfälle. Det kan gälla allt ifrån tidstyrning, frekvensstyrning över hela nätverket osv för att säkerställa maximal räckvidd. Detta hjälper oss också att renodlat ta betalt på försäljning för våra kunder. / Simone Skoog, Sverigechef, Platform-A Sweden.

Detta har vi tagit fasta på genom att i vår produktportfölj bland annat erbjuda en rad produkter som syftar till att arbeta med generisk räckvidd eller räckvidd inom en viss demografisk- eller geografisk utvald målgrupp. Caroline Pihl på mediabyrån Mindshare är en av dem som upptäckt och nyttjat Platform-A:s verktyg för att arbeta med reell räckvidd.

"Genom att nå en så hög räckvidd i vald målgrupp, har vi kunnat påvisa en mycket god genomslagskraft och ett fint resultat för våra annonsörer. Med de extra parametrar som erbjuds, som exempelvis frekvensstyrning samt optimering på lead, kan vi garantera våra annonsörer att detta i många fall är ett kostnadseffektivt sätt att annonsera." /Caroline Pihl, Account Manager, Mindshare

Kontaktuppgifter

Ktkperson 1

Simone Skoog

Sverigechef , Platform-A, Sverige

+46 8-503014 66 Simone.skoog@platform-a.com

 


Ktkperson 2

Caroline Pihl

Account Manager, Mindshare

+46 (0) 8 55 90 58 00, caroline.pihl@mindshareworld.com