Sundsvalls kommun

När cykelSundsvall målas om gäller nya regler för trafikanter

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2012 15:41 CEST

Flera av de nya gång- och cykelvägarna samt flera av dem som rustats upp kommer att få nya cykelöverfarter kombinerade med övergångsställen. I och med att vi målar dessa cykelöverfarter längs huvudcykelvägnätet i Sundsvall anpassar vi oss till hur man förtydligar dessa regler i övriga Sverige där man på många platser sedan länge har sådana markeringar.

Varför ska övergångsställen kombineras med cykelöverfarter?
Som en del i att förvandla Sundsvall till en cykelstad kommer de nya cykelöverfarterna att förbättra framkomligheten för cyklister och mopedister* och göra trafiksituationen tydligare för såväl cyklisten/mopedisten som bilisten. En cyklist och mopedist får även i dag cykla över övergångsstället men kan inte förvänta sig att bilister iaktar väjningsplikt. På en cykelöverfart blir det ännu tydligare för både cyklist/mopedist som bilist att det är tillåtet att cykla över vägbanan. Men fortfarande gäller naturligtvis att både cyklisten/mopedisten som bilisten måste visa hänsyn och följa rådande trafikregler.

Först ut är Norrmalmsgatan
Från rondellen vid Norrporten Arena till Skepparplatsen har nu vägbanan fått ny beläggning och här kommer vi nu att måla dessa kombinerade övergångsställen och cykelöverfarter på rätt sätt. Det kommer att bli många fler under åren som kommer för att så småningom omfatta alla cykelbanor i kommunen. Steg ett är huvudcykelnätet.

*Där mopedister nämns avses moped klass II.

I bifogat dokument visar vi några exempel på vad som gäller vid en cykelöverfart. Materialet är till viss del hämtat från transportstyrelsens broschyr om cykelöverfarter.

Kontakt:
Eva Forslund, sektionschef Trafik
Tfn: 060-19 15 24, 070-39 99 366
E-post: eva.forslund@sundsvall.se