Almega

När ekonomin så tillåter...

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 16:23 CEST

Det är en ljus bild av Sverige som statsministern målar upp. En bild där Sverige är ett av de länder som klarat sig bäst genom finanskrisen. Det stämmer och det beror till stor del på den starka utvecklingen inom tjänstesektorn, främst den kunskapsintensiva tjänstesektorn.

Det är tackvare den privata tjänstesektorn som statsministern kan måla upp en så pass positiv bild av Sverige och det ekonomiska läget. Under krisåren 2008 – 2009 var det den privata tjänstesektorn som räddade Sverige och skapade närmare 70 000 jobb.

Det finns många positiva inslag i regeringsförklaringen. Ytterligare jobbskatteavdrag, ambitionen att höja gränsen för statlig inkomstskatt och den även i fortsättningen lägre arbetsgivaravgiften för ungdomar är exempel på bra satsningar.

Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega, tycker däremot saknas det ett helhetsgrepp för såväl skatter, utbildning och arbetsmarknadspolitik.

– Sverige är numera ett tjänstesamhälle och det är dags att vi tar ett samlat politiskt grepp för att stärka tjänstesektorn. säger Ulf Lindberg.

– Jag hade gärna sett något som tydde på att regeringen var beredd att göra en större skattereform med inriktning på att sänka de mest skadliga skatterna som t ex värnskatten, säger Ulf Lindberg.

– Däremot är det positivt att regeringen inser att socialförsäkringsreformen ska följas upp för att minska utanförskapet, vi ser fram mot parlamentariska utredningen.

I regeringsdeklarationen förde statsministern fram valfrihet och vikten av privata entreprenörer i välfärdsföretag.

– Det är glädjande att statsministern så tydligt pekar ut att privata entreprenörer och valfrihet är en självklar del av den gemensamma välfärden, säger Ulf Lindberg

– Vi ser nu med spänning fram mot vilka ytterligare områden som ska öppnas upp för privata initiativ. Jag ser gärna att t. ex arbetsförmedlingen konkurrensutsätts, säger Ulf Lindberg.

För mer information:

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef, Almega
Tel: 070-345 69 51

David Wästberg
presschef, Almega
Tel: 070-345 68 59

 Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv.

 

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.