Unifiera Utveckling AB

När förebilderna rasar - vad har vi då?

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 11:28 CEST

Alla maktinditutioner kan beskrivas som pyramider. Längst upp i toppen sitter de som har mest makt. I botten finns de som har minst och som ger sin makt uppåt. Just nu blir de som är i botten avskedade medan toppen har sin ställning tryggad.

Förebilder

Toppskiktet på pyramiden utgör förebilder. En förebild är en person som genom sitt handlande visar hur andra kan göra och som därigenom sätter normen för andras beteende. Jämför med att barn gör som föräldrar gör, inte vad föräldrarna säger. I många år har maktpersonerna bilder varit giriga, maktfulla, även arroganta. Normer som har signalerats har varit, sköt dig själv, sko dig på andras bekostnad, bry dig inte, den som tar för sig mest får mest.

Just nu är förebilderna förvirrade, okunniga, fortfarande giriga men rädda. Förvirringen visas genom förebilder som ursäktar, känner sig lurade!!!. Okunnigheten uppvisas genom förebilder som ändrar sig om höga bonusar för att företaget ska få statlig garanti. De förstår inte den förebild de är eller bryr de sig inte. Nu kan de inte fortsätta som tidigare. De normer och värderingar som ligger till grund för girigheten håller på att förändras. När förebilderna som har varit normgivande tidigare nu rasar vilka normer gäller då?

Makt utifrån en kollektiv medvetenhet

Till att börja med måste vi vanliga människor inse vilken makt vi tillsammans har. Raset har kommit på grund av våra protester. Även om DN den 3 april skriver att "bonussystemet har klart stöd hos folket" efter att ha frågat 1000 personer och 49 % svarade positivt för bonussystemet. Det är den kollektiva medvetenheten och kraften som har satt ner foten och sagt nej. Detta går inte, de som är i botten på pyramiden förlorar inkomster och de i toppen skor sig. Vi kan inte längre förneka vår makt och överlämna den till människor som är giriga, omedvetna och rädda.

Gemensam makt är att utgå ifrån var och ens sunda förnuft, medvetenhet och inre kunskap. Med andra ord börja lita på oss själva, utifrån det som är sant för var och en, sätta gränser, säga ifrån och uttrycka det. Det är kanske krisens potential att införa nya normer i Sverige och sluta vara nedgörliga och ge bort vår makt. Sluta att säga ja och amen till allt var maktpersoner gör.

Nu är det dags att använda den medvetenheten för att skapa ett nytt Sverige! Ett Sverige som bygger på normer för välstånd i stället för girighet, bry sig om sig själv och varandra i stället för egoism, uttrycka i stället för tystnad, värna om naturen i stället för om pengar, följa den egna viljan i stället för att arbeta för att överleva.

Nu är det dags att riva pyramiderna, för att varje individs makt ska bli verklig och de som är valda att representera oss lyssnar först.

Ajna Signal, en röst i det kollektiva medvetandet