Nättidningen Payback / Payback Sverige

När polisen visar sig vara skurken eller Polisen + Media = Sant!

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 23:56 CET

Är det inte väldigt märkligt hur massmedia kapitalt tystnar när det visar sig att det är polisen och inte en mc-klubb som är skurken i ett specifikt drama? Är det inte väldigt märkligt att inga som helst kritiska vare sig reportage, frågor eller ledare ens vågar skrivas eller ställas så fort polisen är den felande parten?

Som ett lysande exempel på detta förfarande tar vi fram ledaren i Piteåtidningen den 28 oktober. Jag saxar ur artikeln: I går morse fick tidningen Norrländska ”Socialdemokraten, NSD, motta ett bombhot riktat mot dess redaktion. Syftet var uppenbarligen att genom detta hot störa tidningen i dess publicistiska verksamhet. Detta är inte enbart ett hot mot NSD, utan i förlängningen även ett angrepp på den svenska demokratin…Syftet var uppenbarligen att tysta tidningen och dess journalister. Att se till att de inte kunde sköta sitt publicistiska uppdrag. Detta är inget annat än avskyvärt. Krafter som dessa är ett hot mot det svenska samhället och måste bekämpas…Därför måste vi alla stå upp gemensamt och uttrycka vår avsky gentemot antidemokratiska och kriminella grupper i vårt samhälle. Det är vår samhälleliga plikt att försvåra möjligheterna för dessa att verka. Detta kan göras på många olika sätt. Ett är att förstärka den mediala bevakningen kring den organiserade brottsligheten i vårt land…En sak är helt klar. Hot som detta kommer aldrig att tysta oss. Effekten blir i stället att kampen mot de mörkerkrafter som ligger bakom hot av denna typ kommer att intensifieras. Glöden i vårt publicistiska engagemang kommer bara att intensifieras. Vårt kall som journalister medger heller inget annat. Vi står i det fria ordets tjänst, och kommer så att fortsätta. Den som försöker tysta det fria ordet kommer att misslyckas. Tro inte något annat”.

Plötsligt slaknade staken…

Den höga svansviftningen förbyttes därefter över en natt till en slokande, skrumpen liten svansstump, så fort det uppdagades att hotet i själva verket var avsänt inifrån själva polishuset! I ett enda ögonblick gick media ifrån att prata om att aldrig ge efter för”kriminella”, ett hot mot demokratin, kampen mot de mörkerkrafter, vårt publicistiska engagemang och att aldrig låta sig tystas, till att just det – tystna! Plötsligt är bomhotet inget hot mot demokratin och de som bombhotat är inte längre kriminella. Det publicistiska engagemanget är som bortblåst och kampen mot mörkerkrafter läggs ner! Media lägger sig platt och ger direkt efter för den uppenbart kriminella organisation, som polisen är.

Vad kan man dra för slutsats utefter denna åsiktsrockad? Den enda möjliga slutsatsen måste bli att det inte är bombhotet i sig som utgör ett hot mot demokratin. Demokratihotet är uppenabart olika  beroende på vilken part som riktar ett bombhot emot en. Det är helt okay med poliser som bryter mot lagen och munkavelbelägger media så länge inte andra grupper gör sig skyldiga till samma brottslighet och förfarande. Är det inte så ni menar?

Den kriminella polisen i Luleå

Polisen i Luleå är dock inte bara anklagad för att ha skickat ett bomhot till en massmediaredaktion. Bomhotet är bara toppen av isberget. I själva verket har Luleåpolisen under en kort period varit inblandad i en hel serie ljusskygga ärenden. Vi har fallet med dödsfallet i en cell. Vi har fallet med polishunden som bet åskaådare och poliskvinnan som riktade pistolen mot ansiktet på människor. Vi har fallet med poliserna som av ordningsvakter anklagas för att vara för fega att ingripa vid ordningssituationer och sakna nödvändig mental kapacitet för att kunna utföra polisarbetet samt slutligen fallet med den tekniska undersökningen vid branden i en mc-klubblokal den 18 juni.

Brandutredningen

Jag har personligen, för Nättidningen Paybacks räkning begärt ut utredningen inte bara en gång utan hela fyra enskilda gånger. En jurist har i sin tur begärt ut utredningen två gånger. Ingen av oss har ens kunnat erhålla ett svar utan vi har bägge bemötts med total tystnad i ärendet. En tystnad som inte kan tolkas på annat sätt än att polismakten måste ha någonting att dölja!

Detsamma kan sägas om bombhotet. Medias omedelbara försjunkande i coma är egentligen mer talande än de många spaltkilometrar det tidigare använt för att stigmatisera mc-klubbar. Det är även betdligt mer uttrycksfullt än de lama ursäkter som brukar presenteras för att försvara polisära övergrepp. Media såväl som polisen verkar nu bara invänta att minnet av bomhotet skall blekna bort och falla in i glömskan. Men, så kommer inte att bli fallet. Vi kommer at tfortsätta skriva om fallet tills sanningen kommer på bordet!

Allsidighet och allmänintresse

De pressetiska reglerna ställer krav på allsidighet i nyhetsrapporteringen. Media brukar aldrig försumma att hänvisa till allmänintresset såsom motiv för att publicera bild och namn på människor som ännu inte dömts för något brottsligt eller som bara har en viss tillhörighet.

Vore det någonting med den norrbottniska pressen och deras journalistik borde de nu gå i bräschen för en granskning av polisen i Luleås alla märkliga metoder.  

Allsidighetskravet i nyhetsrapporteringen kräver att polismyndighetens agerande sätts under samma lupp och utsätts för exakt samma granskning som tidigare vederfarits en av mc-klubbarna i staden. Och, allmänintresset kräver vidare att pressen går till botten med den uppenbart organiserade brottslighet som förekommer inom Luleåpolisen. Nu väntar vi med spänning på nästa drag från Norrbottenstidningarna. Vågar ni gå till botten med vad som verkligen händer och sker kring polisen i Luleå eller skall ni bara fortsätta att vara polisens spökskrivare och megafoner?

Källor: http://www.pitea-tidningen.se/ledare/artikel.aspx?ArticleId=5748807

http://www.kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?articleid=5634945
http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleID=5760695

http://kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?articleid=5641362

http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleID=5760695

Paybacks tidigare artiklar i ämnet: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/propaganda-inte-journalistik-fraan-norrbottens-tidningarna-gentemot-mc-klubbarna-497776

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/bombhotet-kom-fraan-polishuset-enligt-utredande-aaklagare-515238

Peter Schjerva för Nättidningen Payback

 

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name