Sociala Medborgargardet för Allas Rätt Till Acceptabel Social Trygghet

- När ska vi bli behandlade som mäniskoroch inte som sopor?

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 14:09 CEST

- När ska vi bli behandlade som mäniskoroch inte som sopor?
(Skrivet av SvenA)

Vi som har ett fumktionshinder som gör oss beroende av andra personer för att vi överhuvudtaget ska kunna få våra liv att fungera på ett tillfredställande sätt blir i dagsläget behandlade som vi är något som katten har släpat in och som man helst slänger i soporna .
Man talar om mänsliga rättigheter och alla mäniskors lika värde samt att det ska råda jämligjhet och fulll delaktighet för alla personer och även för funktionshindrade.
Sverige har skrivit under FN konventionen om mänskliga rättighetr för personer med funktionshinder som är juridiskt bindande för sverige i och med udertecknandet
Denna konvention gäller från och medden 14 Januar 2009 i och fortfarande bryter man mot denna konvention på ett flertal punkter .
Detta visar på att man från myndighetshållpåalla nivåer inte anser att vi med med behov av hjälp av andra personer inte ska omfattas av mänskliga rättigheter vi ska helst gömmas undan så att andra personer inte kan se att det finns personer som har ett behov av praktisk hjälp av andra personer för att kunna leva sina liv på ett för oss tillfredställande sätt .
Vi är trötta på att bli behandlade som sopor vi vill också få rätten att kunna leva ett värdigt liv i vårt samhälle och kunna få delta i samhällsgemenskapen som alla andra medborgare kan.
Men för att vi ska uppnå full delaktighet så måste vi få den praktiska hjälpen vi har rätt till enligt FN konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionshinder artiklarna 19 och 20 är mycket tydliga på att vi har rätt till denna praktiska hjälp när vi själva anser oss vara i behov av de det är bara vi själva som kan avgöra när vi har detta behov det kan ingen annan person avgöra åt oss inte ens våra förvaltningsdomstolar kan avgöra vilka hjälpbehov vi har och när vi har dessa behov och vilken tid det tar för oss .
Man håller hela tiden på och ifrågasätter vår existens genom att neka oss den hjälp vi behöver man tar bort personliga assistenter och bvåra ledsagare så att vi inte kan fungera som vanliga mäbiskor.
Jag tror inte någon av er som har makten att förämdra våra liv själva skulle vilja ha det som vi måste ha det .
Det finns ingen människa i världen som kan föreställa sig hur det är att ständigt vara hellt beronde av andras välvilja för att kunna leva ett värdigtliv .
Så se nu till att även vi får levaett värdigliv genom att se till attt man följer de bestämelser som ändå finns

.

.

.

Sociala Medborgargardet för Allas Rätt Till Acceptabel Social Trygghet
http://socialamedborgargardet.ning.com

- Nyheter
- Pressmeddelanden