ReadSoft

När som helst, var som helst och från alla enheter: ReadSoft banar väg för ökade effektivitetsvinster för företag med ny uppsättning mobila appar

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2013 14:48 CET

Chefer som är upptagna, på tjänsteresa och anställda som inte är på kontoret (”out-of-office”) är inte längre något hinder för att kunna ha en effektiv hantering av fakturor eller andra finansiella processer. Detta tack vare en nytt steg inom mobil hantering och automatisering av affärsprocesser från Readsoft.

ReadSoft, en ledande global leverantör av applikationer för att automatisera affärsprocesser, meddelar idag lanseringen av ReadSofts mobilappar för iOS, Android, BlackBerry och Windows 8 mobila operativsystem.

ReadSofts mobilapp tillåter användarna av ReadSofts automationslösningar att ansluta med sina ”på plats”- eller hybridmolnlösningar från sina mobila enheter, vilket innebär att de kan fatta viktiga beslut och vidta åtgärder för att hantera sina fakturor eller andra finansiella processer oavsett var de befinner sig och när som helst. Eftersom ReadSofts app är tillgänglig på alla fyra stora operativsystem betyder det att vi möjliggör för anställda att kunna arbeta, inte bara var som helst och när som helst, utan också från alla olika mobila enheter.

Möjligheten och friheten att arbeta var man än befinner sig, när som helst och på vilken enhet som helst bidrar till betydande effektivitetsvinster för företag, eftersom de som ansvarar för att godkänna dokument och för att hantera processer ofta är upptagna chefer som många gånger är på tjänsteresor eller i externa möten. Med ReadSofts mobila app kommer viktiga finansiella processer inte längre att behöva vänta på att dessa människor kommer tillbaka till kontoret. 

ReadSofts VD och koncernchef Per Åkerberg säger att appen erbjuder en viktig effektivitetsförbättring för företag: 

-Med över 20 års erfarenhet i branschen vet vi hur mycket tid och pengar man sparar genom att ha effektiva processer på plats. ReadSofts mobilapp är det perfekta sättet för att utnyttja mobilteknik och för att ta nästa steg framåt för att effektivisera affärsprocesser ytterligare, säger Per Åkerberg. Ännu en gång är vi stolta över att kunna erbjuda våra kunder de mest avancerade och mest lättanvända lösningarna på marknaden för automatisering av affärsprocesser, avslutar Åkerberg.

Alla som är intresserade av att installera ReadSofts mobilapp i sina affärsprocesser är välkomna att kontakta någon av våra 17 lokala ReadSoft-kontor så hjälper vi er att komma igång. 

Appen finns att ladda ner från följande länkar: 

ReadSoft Mobile för iOS | ReadSoft Mobile för Android | ReadSoft Mobile för BlackBerry 


(ReadSofts mobila app för Windows 8 kommer att finnas tillgänglig i Windows Store i början av 2014.) 


Detta är en översatt version av det engelska originalpressmeddelandet som ni finner här:


Produkter eller namn på tjänster som nämns häri är varumärken som tillhör respektive ägare. 


Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2013-12-10 kl 14:30. 


För mer information vänligen kontakta:

ReadSoft AB     Johan Holmqvist, Vice President Corporate Communications 
Tel: 042 - 490 21 98, alt. 0708 - 37 66 77
E-mail: johan.holmqvist@readsoft.com

Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av applikationer för att automatisera affärsprocesser i molnet eller på plats. ReadSofts lösningar gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som fakturahantering, automatiserad posthantering, formulärhantering, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare, billigare processer och förbättrad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande leverantör av automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft vuxit till en världsledande koncern med verksamhet i 17 länder på sex kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök http://se.readsoft.com