Next State Labs

När Sverige ska digitaliseras behövs en ny aktör på marknaden

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2017 14:27 CEST

Det har länge pratats om digitalisering som möjliggörande för innovation och nya värdeerbjudanden, men många upplever att det finns ett gap mellan vad som är möjligt och vad som faktiskt fungerar i praktiken. Något som leder till frustration, då man investerat i nya och ofta kostsamma digitala system såsom molnbaserade plattformar och automatiseringslösningar men resultaten uteblir. Visst är det så att digitala lösningar ger access till stora mängder information och stöd till nya processer, men om man inte vet hur det kan omsättas i praktiken hamnar man lätt i digital stagnation.

- Digital transformation handlar mycket om att anamma nya arbetssätt, både för sina interna processer och sina externa samarbeten. Det kan kännas utmanande, men det behöver inte vara svårt. Nu tar vi plats som en ny aktör på marknaden. Med våra beprövade metoder och coachning längs vägen blir digitaliseringens möjligheter gripbara, säger Andreas Markewärn, VD och grundare av Next State Labs.

Next State Labs, som med stöd av Almi startar upp sin verksamhet i Stockholm och Malmö under sommaren 2017, är grundat i insikten om att många företag, oavsett bransch, har liknande utmaningar att tackla för att öka sin digitala mognad. Med dessa insikter bygger man nu en plattform som består av metodstöd och coachning inom digital transformation.

- Visserligen kan både behov och förutsättningar skilja mellan olika företag och organisationer, men den kartläggning man behöver göra och de processer man bör jobba enligt för att få kontroll över sina digitala möjligheter är i mångt och mycket de samma. Vi skapar en plattform som gör att företag på ett kostnadseffektivt sätt får kontroll över sin digitala resa. Man skulle kunna likna vår plattform med ett ekosystem för digital transformation, berättar Andreas Markewärn.

I ekosystemet fyller de digitala coacherna, som ska guida och motivera dem som bestämt sig för att lyckas med digital transformation, en viktig funktion. Därför satsar Next State Labs, parallellt med att man bygger plattformen med metodstöd, på att etablera Sveriges bästa nätverk för frilansande konsulter med digitaliseringskompetens. Konsultnätverk har två viktiga funktioner. Dels bidrar det med den kompetens som företag och organisationer saknar, så att de kan fylla luckorna under tiden som deras egna kompetens ökar. Konsulterna bidrar också med den nog så viktiga inspirationen, det som gör att man förstår möjligheterna med digitalisering och vad som krävs för att nå nya mål.

- Våra konsulter motiverar och coachar längs vägen mot ökad digital mognad, de bidrar med erfarenheter, kunskap och best practice. De säkrar också att metodstödet på vår plattform implementeras på rätt sätt, så att den digitala mognaden ökar i varje steg, säger Andreas Markewärn.

Next State Labs introducerar också en helt ny affärsmodell för digital transformation genom att erbjuda sina tjänster som abonnemang. Abonnemangen innehåller fasta transformationsprogram och coachning. Abonnemangen är utformade så att de passar såväl stora organisationer med tillgång till egna resurser och de små- och medelstora företag som vill nyttja det finansiella stöd som finns att hämta i statliga digitaliseringscheckar.

- Genom våra abonnemang blir den digitala resan överskådlig och kostnadseffektiv. Våra kunder bestämmer takten och våra coacher hjälper dem att hålla den. Vi känner att vi har hittat fungerande modell för alla som vill få kontroll och göra det mesta av digitaliseringens möjligheter. Nu börjar vår egen resa för att ta platsen som Nordens ledande plattform för digital transformation, avslutar Andreas Markewärn. ///

Våren 2017 började Next State Labs bygga Nordens ledande plattform för digital transformation.

Våra beprövade metoder och program för digital transformation är, tillsammans med våra digitaliseringcoacher, basen i vårt erbjudande till alla som bestämt sig för att öka sin digitala mognad. Vi erbjuder våra tjänster i abonnemangsform och tydligt paketerade program, så att de som jobbar med oss vet vad varje fas i den digitala transformationen kommer att ge och hur mycket det kommer att kosta. Genom våra abonnemang blir den digitala resan överskådlig och kostnadseffektiv. Våra coacher är frilansande konsulter med bred och djup kompetens av digital transformation. I sina uppdrag fyller de funktioner och bidrar med kompetens anpassade till de unika behov och förutsättningar som finns hos uppdragsgivaren. De ser till att fylla kompetensluckorna under tiden som kompetens ökar i företag och organisationer.

I partnerskap med systemleverantörer och implementatörer av digitala lösningar säkrar vi att valda system och plattformar levererar både affärsnytta och kundvärde.

Vi drivs av att digitalisering ska bidra till långsiktigt hållbara lösningar. Därför jobbar vi användarcentrerat, insiksdrivet och holistiskt i varje steg från nuläge till det framtida önskat läge. Med oss blir digital transformation tydligt, strukturerat, effektivt och mätbart i varje steg.