VHS Verket för högskoleservice

Nära 200 000 personer vill studera i vår

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 09:40 CEST

Antalet sökande till vårens kurser och program vid landets universitet och högskolor ökade med 3 procent jämfört med vårterminen 2010. Det är återigen nytt rekord i antalet sökande. Totalt har 199 382 personer sökt ett program eller en kurs till våren, enligt ny statistik från Verket för högskoleservice, VHS.

Antalet sökande till högre utbildning har ökat stadigt de senaste 3 åren. Största ökning sett till antalet personer sker bland sökande upp till 24 år. Det beror bland annat på en fortsatt hög ungdomsarbetslöshet i kombination med att stora ungdomskullar lämnat gymnasiet de senaste åren. Men det finns fler orsaker.

– Landets universitet och högskolor har lyckats bra i sitt arbete med att rekrytera nya studenter. Kursutbudet minskar något totalt sett till vårterminen men utbildningarnas attraktionskraft är hög, säger Tuula Kuosmanen, ansvarig för antagningsverksamheten på VHS.

Medicin, juridik och ekonomi i topp


Bland de 20 mest sökta utbildningarna i landet finns – som vanligt – medicin, juridik och ekonomi i topp. Flest sökande har juristprogrammen vid Stockholms och Uppsala universitet följt av läkarprogrammet vid Karolinska institutet.

Mest sökta kurs är Digital bildbehandling vid högskolan i Jönköping.

www.vhs.se finns mer information om de utbildningar som fått flest sökande totalt sett men också vilka utbildningar som har fått flest sökande i första hand. Där kan du också se fördelningen mellan kvinnor och män på de mest sökta utbildningarna.

VHS har nu tillsammans med lärosätena börjat granska de anmälningar som har kommit in. Det innebär bland annat registrering och bedömning av de sökandes meriter. I början av december publiceras det första antagningsbeskedet.

För mer information:


Tuula Kuosmanen, enhetschef antagningsproduktion, VHS:

070-536 80 81

VHS Presstjänst:

076-762 70 18

Verket för Högskoleservice, VHS, är en avgiftsfinansierad myndighet under utbildningsdepartementet, som på uppdrag av universitet och högskolor genomför antagningar till högre utbildning via vår e-tjänst. Vi ger information och stöd till sökande och bedömer utländska gymnasiebetyg. Dessutom utvecklar och förvaltar vi
informationssystem samt erbjuder tjänster inom bland annat upphandlingsområdet.