Försvarsdepartementet

Nära 500 nya jobb för unga från Örebro län

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2010 12:18 CEST

Bara i Örebro län behöver Försvarsmakten proportionellt sett rekrytera upp till 500 unga människor de kommande åren. Totalt ska försvaret nu anställa 16 000 unga människor på några få år. Det är nya och för Sveriges säkerhet viktiga jobb.

Försvarsmakten blir nu Sveriges kanske största ungdomsarbetsgivare. Huvuddelen av de gruppbefäl, soldater och sjömän som ska rekryteras kommer vara under 26 år. Rekryteringen inleds omedelbart. Redan 2011 avser Försvarsmakten att nyanställa cirka 4 000 officerare, civila, gruppbefäl, soldater och sjömän.

– Försvarsmakten ger unga människor möjlighet att göra en skillnad. Det är viktigt att nu ställa frågan till unga, är det här något för dig? sade försvarsminister Sten Tolgfors när han idag mötte hundratals elever på Bergslagsskolan i Karlskoga.

– Vår utmaning är att anställa tillräckligt många på kort tid. Intresset är stort både för militär grundutbildning och anställning, säger Sten Tolgfors.

Försvarsmakten beräknar att det sammanlagda antalet nyanställda årsarbetskrafter under 26 år ska uppgå till cirka 16 000 de kommande åren. Det innebär att en helt ny arbetsmarknad för unga skapas i en tid med hög ungdomsarbetslöshet. Rekryteringen till de nya tjänsterna pågår som bäst och vänder sig till unga i hela landet. Baserat på länets andel av hela landets unga mellan 19 och 26 år, motsvarar detta 483 rekryteringar i Örebro län.

Så här är beräkningen gjord:
Respektive läns andel av landets totala befolkning mellan 19-26 år multiplicerat med antalet beräknade nyanställningar i Försvarsmakten
(16 000).

Mikael Östlund
Pressekreterare
08-405 25 15
070-297 43 28

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
08-405 25 30