Boverket

Nära fyra miljoner till icke-statliga kulturlokaler

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 13:06 CET

Boverkets samlingslokaldelegation har beslutat att fördela ca 3,9 miljoner kronor till vissa icke-statliga kulturlokaler. Mest pengar gick till Blekinge Museum som får 2,55 miljoner kronor.

Totalt kom det in ansökningar från 36 projekt med ett sammanlagt ansökt bidragsbelopp på drygt 53 miljoner kronor. Stöd kan lämnas till nybyggnad, ändring (ombyggnad) och handikappanpassning av musei-, teater- och konsertlokaler som tillhör någon annan än staten. Bidrag lämnas med högst 30 procent av kostnaden vid nybyggnad och med högst 50 procent för övriga projekt.

Följande projekt beviljades bidrag.

Länsmuseum

Blekinge Museum får 2 550 000 kr till omvandlingen av KA2:s förråd på Rosenholmsområdet i Karlskrona till nya magasinslokaler. Lokalerna kommer förutom visningsbara magasin även att innehålla verkstäder och arbetsplatser. Telefon till museet 0709-304 961.

Övriga museer
Sundsvalls museum får 280 000 kr till ombyggnad och inglasning av trapphus och till nya armaturer i utställningslokal. Telefon till museet 060-19 21 08.

Hälsinglands museum får 650 000 kr till anpassning av museets bildarkiv ur klimat- och säkerhetssynpunkt för att dels förbättra förvaringsförhållanden för den befintliga samlingen, dels för att nu kunna ta om hand en ny stor bildsamling. Telefon till museet 0650-196 13.

Teaterlokaler

Zebradans i Stockholm får 430 000 kr till upprustning och tillgänglighetsanpassning av lokaler för att permanenta en dansscen för barn och ungdomar. Telefon till teatern 08-702 92 01.

Ytterligare upplysningar:
Monica Widnemark, ordförande i samlingslokaldelegationen och kommunalråd i Lessebo kommun, tel. 0478-125 01, 070-53 62 501.
Leif Götesson, Boverket, tel. 0455-35 32 51, 0701-85 32 51.
Anna-Karin Boulliant, pressansvarig, Boverket, 0455-35 30 24, 0701-85 30 24