Vingåkers kommun

Närheten förenar oss i Vingåkers kommun

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2016 13:47 CET

Nu vet vi vad som är attraktivt med att leva och bo i Vingåkers kommun. Via undersökningar, workshops och ett öppet möte har vi fått fram en gemensam nulägesbild. Närheten är det som förenar oss och nu arbetar vi vidare med att ta fram en strategi för marknadsföring.

I vårt arbete med att marknadsföra Vingåkers kommun som en attraktiv plats att leva och bo på har vi genomfört undersökningar. Resultatet visar det som är attraktivt och hur vi kan bli mer attraktiva. Anneli Bengtsson, kommunstyrelsens ordförande, berättar:

– Det stärker min bild av vad Vingåker är bra på, och att jag har samma bild som dem som deltagit i undersökningarna. Och det visar klart vad vi behöver sätta fokus på för att lyfta oss och bli ännu bättre än vi redan är, säger hon.

Enligt undersökningen bland invånarna rekommenderar varannan invånare sina vänner, familjemedlemmar och bekanta att flytta hit. Det som främst gör att de rekommenderar handlar om olika aspekter av närhet.

– I Vingåkers kommun har vi nära till naturen och varandra. Det ger lugn och trygghet. Vi har nära till centrum med service, andra städer och storstaden med tåget. Det är ett väldigt bra läge för pendlare som vill bo på landet, säger Anneli Bengtsson.

Skola och arbeten kan lyfta

Bland dem som inte skulle rekommendera vänner, familj och bekanta att flytta hit motiverar nästan hälften det med brister inom skolan. Många lyfter även fram att det finns för lite att göra, för få jobb och att det händer för lite.

– Först och främst behöver vi se till att skolan blir bättre. Med en bra skola kan vi lyfta bilden av att leva och bo i vår kommun. Dessutom behöver vi skapa fler arbetstillfällen genom ett nära samarbete med näringslivet, säger Anneli Bengtsson.

Bilden i kommunen är enhetlig

Undersökningarna är en del av ett underlag för att ta fram ett förslag till en strategi för uppbyggnaden av platsvarumärket Vingåker. I höstas har dessutom workshops med föreningar och företag genomförts, samt ett öppet möte för invånare.

– Vi utgår även från befintliga undersökningar och kommunens vision från 2009. Och det vi kan se är att det är en enhetlig bild som lyfts fram. Närheten är en styrka som förenar oss, säger Maria Pestrea, kommunikationschef.

Kontaktperson:
Rosmarie Sundström, kommunikatör
Mobil: 0722-383 091

Bilden är från vår workshop med föreningar. Tjugo föreningar deltog.  

Vingåkers kommun är vackert beläget i Sörmlands nordvästra del och gränsar till Närke och Östergötland. Kommunen är storstadsnära med korta avstånd till Örebro, Eskilstuna, Norrköping, Nyköping samt Stockholm. Kommunen kännetecknas av ett varierat näringsliv med några större företag och med många småföretag. Inom Vingåkers kommun finns ett stort utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för alla.