Näringsdepartementet

Näringsdepartementet ordnar konferens om Europeiska socialfonden den 23-24 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2003 16:28 CEST

Den 23 och 24 oktober arrangerar Näringsdepartementet en konferens med anledning av halvtidsutvärderingen av Europeiska socialfonden (ESF) och dess projekt i Sverige. Syftet med konferensen är att se hur den första halvan av fondens programperiod (åren 200-2003) har fallit ut och utvärdera hur ESF har bidragit till EU:s sysselsättningsstrategi. Alla EU:s medlemsländer arrangerar liknande konferenser innan årets slut, men Sverige är först ut. Bland deltagarna finns arbetslivsminister Hans Karlsson, stf generaldirektör Juhanni Lönnroth från EU:s generaldirektorat för sysselsättning och sociala frågor, statssekreterare Jan Grönlund från Näringsdepartementet, generaldirektör Anne-Marie Qvarfort från Svenska ESF-rådet, TCO:s ordförande Sture Nordh och SACO:s ordförande Anna Ekström. Europeiska socialfonden är en av EG:s fyra strukturfonder och har som mål att främja sysselsättningen och utvecklingen av mänskliga resurser. Socialfonden ska underlätta genomförandet av sysselsättningsstrategin, EU:s verktyg för att bekämpa arbetslöshet och nå målet om full sysselsättning. Fonden svarar för cirka nio av de totalt cirka 19 miljarder kronor strukturfondsmedel som Sverige får under programperioden 2000-2006. De övriga strukturfonderna är regional-,
jordbruks- och fiskefonderna.

Välkommen till konferensen torsdagen 23 oktober.
Den går av stapeln på Radisson SAS Arlandia Hotel. Se bifogat program. Pressrum finns tillgängligt. Departementssekreterare Mari Mild, tel 070-260 75 04, finns på plats och kan svara på dina frågor under
torsdagen.

Program:
09.30 Jan Grönlund, Anne-Marie Qvarfort,
Juhanni Lönnroth m fl
12.00 Lunch
13.30-17.00 Diskussionseminarier (konkreta ex på svenska projekt)
17.00-17.30 Hans Karlsson avrundar

Åsa Gunnarsson
Pressekreterare hos arbetslivsminister Hans Karlsson
070-267 84 26