Näringsdepartementet

Näringsdepartementet presenterar nya ägardirektiv för Almi

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 11:48 CEST

I dag presenterar Näringsdepartementet nya ägardirektiv för Almi. En viktig del av de nya skärpta direktiven är att Almis utlåning till kvinnor och utrikes födda ska vara högre än den procentuella andel som gäller för företagsstocken och nyföretagandet bland dessa grupper.

- Våra insatser har gett goda resultat. Utlåningen har ökat med 60 procent till företagare med invandrarbakgrund år 2008 jämfört med år 2007. Med den erfarenheten går vi nu vidare i arbetet med att skapa förutsättningar för företagare. Sverige behöver ännu fler företagare med invandrarbakgrund. Det är inte bara viktigt för tillväxten, utan också en integrationsfråga, säger näringsminister Maud Olofsson.

Samverkan med kommersiella aktörer
Almi ska noga följa kapitalmarknaden för företag som ägs eller leds av kvinnor och utrikes födda och uppmärksamma vilken typ av låneprodukter som efterfrågas.

Enligt direktiven ska Almis verksamhet också utgöra ett komplement till den privata marknaden för företagens finansieringsbehov och affärsutveckling. Samverkan med kommersiella aktörer ska eftersträvas.

Ökade möjligheter till finansiering
Bolaget ska också genomföra en kompetensutvecklingsinsats inom kulturella och kreativa näringar för att affärsrådgivning och finansieringsutbud ska tillhandahållas på ett ändamålsenligt sätt. Det betyder att företag med kreativa affärsidéer ska få ökade möjligheter till finansiering.Kontakt:
Johanna Martin
Pressekreterare hos Maud Olofsson
08-405 46 84
070-305 47 74