Acando

Næringslivets Hovedorganisasjon i Norge väljer Acando för ny verksamhetskritisk plattform

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2010 08:47 CET

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) är den största intresseorganisationen för företag i Norge, med cirka 20.000 medlemsföretag, som representerar 508.000 arbetsplatser.

"Vi ska, i projektet, bygga en modern och framtidsinriktad samarbetsplattform för hela NHO inklusive våra medlemmar. Målet är att få bättre verktyg för den dagliga kommunikationen samt bra ytor för samarbete och relationshantering”, säger Svein Olaussen, IT-chef på Næringslivets Hovedorganisasjon.

Acando har arbetat i nära samarbete med Næringslivets Hovedorganisasjon sedan sommaren 2009. En pilot och en förstudie har lagt grunden för den valda lösningen, som bygger på ett antal standardapplikationer från Microsoft; Dynamics CRM, SharePoint, BizTalk och i förlängningen även Dynamics AX.

"Vi är mycket stolta över att få bidra till ökad intern och extern effektivitet”, säger Björn Olofsson, Senior Engagement Manager på Acando.

NHO kommer i projektet att kunna nyttja delar av den lösning som Svenskt Näringsliv tidigare har tagit fram i samarbete med Acando, vilket kommer att ge projektet en snabb och säker start.

”Det är glädjande att vi har kunnat åstadkomma detta nordiska samarbete till gagn för båda parter” säger Marie Rudberg, Administrativ Direktör på Svenskt Näringsliv.

 

För mer information vänligen kontakta:
Svein Olaussen, IT chef, Næringslivets Hovedorganisasjon, +47 90 548 410
Björn Olofsson, Senior Engagement Manager, Acando, +46 8 699 7199
Svein Ivar Mörch, vice vd, Acando i Norge +47 90 846 984

 

Acando
Acando är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och genomför bestående verksamhetsförbättringar genom informationsteknik. Acando erbjuder balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. Acando omsätter på årsbasis ca 1,6 miljarder kronor och har cirka 1100 medarbetare i sex länder i Europa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic. Företagskulturen baseras på kärnvärdena: Laganda, Resultatskapande och Passion. www.acando.se