Värdegrunden.se

Näringslivets roll i den nya skolan

Pressmeddelande   •   Jan 01, 2000 00:00 CET

”Framtiden för Sveriges grund- och gymnasieskola bör utgöras av ett gränsöverskridande perspektiv. Vi rör oss mot en ny skola som styrs av yttre faktorer som teknisk utveckling, nya medieformer, ny generation av rektorer och lärare samt (tyvärr) en ekonomisk urholkning. En tydlig tendens är att näringslivet försöker ta ett större ansvar för att stödja skolan.”, säger Johannes Innala, VD Kunskapskraft & media

I syfte att ge skolan möjlighet att förbättra villkoren för dagens utbildning bör fokus vara att forma nätverk där näringslivet i större utsträckning erbjuds bidra med kunskap, erfarenhet och finansiella medel. Det finns idag goda förutsättningar för att skapa denna symbios. Vi talar inte om sponsring eller produktplacering, utan om att skapa gränsöverskridande samarbeten mellan näringsliv, myndigheter och ideella organisationer för att öka skolans resurser.

Kunskapskraft & media vill påverka ungdomar till ett öppnare och humanare samhälle och arbetar efter modellen ”Don’t say no, say know!”. Företaget är ungt
och affärsidén bygger på att tillsammans med olika samarbetspartners uppmuntra skolan och näringslivet att arbeta för att frågor som mänskliga rättigheter, miljö, hälsa och entreprenörskap ska få en naturlig plats i skolans undervisning.

"Det finns stora synergier för samhället genom att föra näringsliv och skola närmare varandra. I vårt fall ville vi som branschorganisation också ta ett ansvar mot ungdomar inom ett område vi inte tycker fungerar optimalt idag. Därför känns det rätt att vi valde att tillsammans med Kunskapskraft & media lansera en satsning riktad mot skolan. Jag tycker att det är viktigt att näringslivet tar ett större ansvar för att stödja skolan", säger Fredrik Erlandsson SVL/Diageo

Fotnot
Exempel på lyckade satsningar från näringslivet:
- Mediasmart.se (Skolmaterial från Sveriges Annonsörer för mediekunskap)
- PrataOmAlkohol.se (Kostnadsfritt läromedel om ungdom och alkohol från branschen)
- Värdegrunden.se (Databas med lektionsövningar från Amnesty, Unicef, RFSU, m.fl.)
- Life.astrazeneca.se (Läromedel om etik och djurförsök från läkemedelsbranschen)

Kunskapskraft & medias verksamhet omfattar utbildning, pedagogik och projektledning. Företaget når vi idag över 2 500 skolor genom ett antal samhällsfrämjande projekt. I dessa samverkar både kommersiella aktörer,
myndigheter och ideella organisationer. Företagets olika satsningar ger skolan möjligheter att arbeta med olika
samhällsfrågor på ett helt nytt och kostnadseffektivt sätt, samtidigt som samhället och näringsliv kan uppvisa
ett ansvar för den kommande generationen.

Bland företagets kunder märks organisationer som A Non Smoking Generation, AIK-fotboll, Amnesty, Centrum
Mot Rasism, Ecpat Sverige, Habbo Hotell, HomO, Kronofogden, Returpack, RFSU, Röda korsets ngdomsförbund, Skatteverket, Sprit- och Vinleverantörsföreningen, Sv. Naturskyddsföreningen, Sveriges Annonsörer, Svenska Unicef, m.fl.

Kontakt
Johannes Innala, VD
Kunskapskraft & media
Tel: 08-545 160 74
Hemsida: www.kkm.se
E-post: johannes.innala@kkm.se