Nulink - Linköpings näringslivsbolag

Näringslivsdagen 2011 lockade många

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2011 15:50 CET

Under fredagen träffades delar av Linköpings politiker, tjänstemän och företagare. Mötet blev snabbt fullbokat och över 50 Linköpingsföretagare fanns på plats och uttryckte sina synpunkter om hur vi gemensamt kan skapa ett företagsklimat i toppklass.

Linköpings kommun, Företagarna och Svenskt Näringsliv arbetar kontinuerligt med att skapa ett näringslivsklimat i nationell toppklass. Näringslivsdagen 2011 är ett gemensamt initiativ och ska fungera som en diskussionsplats för politiker, tjänstemän och företagare från Linköpings kommun där man träffas och vidareutvecklar tankar och idéer.

- Ett sådant här möte är en mycket viktig del i att skapa ett företagsklimat i absolut toppklass, säger Yvonne Rosmark ny näringslivschef i Linköpings kommun och tillika VD i NuLink – Linköpings näringslivsbolag. Det var både givande och roligt att så många företagare tog sig tid att komma och framföra så många bra idéer.  Den här typen av möten stärker på ett positivt sätt framtidstron och bilden av Linköping 

Flera viktiga frågeställningar och ett stort intresse
Det var ett stort intresse att delta på dagen, över 50 Linköpingsföretagare fanns på plats och diskuterade tillsammans med politiker och tjänstemän frågor såsom:
Hur ser företagen på attityden och bemötandet från kommunen? Vilka möjligheter, utmaningar och önskemål efterfrågas? Hur kan vi gemensamt stärka den positiva bilden av bristyrken och göra dessa mer attraktiva i framtiden och möta näringslivets behov? Hur arbetar vi generellt tillsammans för att ett företagsklimat i toppklass?
Dessa och flera andra frågeställningar avhandlades under Näringslivsdagen 2011.

- Jätteroligt att det var ett sådant stort intresse, säger Helena Thun småföretagarlots på NuLink – Linköpings näringslivsbolag. Vi ville skapa ett intressant och bra möte, ett komplement till övrigt nätverkande som finns i Linköping. Det var också viktigt att mötet skulle upplevas som konkret med relevanta mottagare för de frågor som kom upp. Nu ska vi analysera alla förslag och idéer som kommit fram under dagen

Näringslivsdagen 2011 arrangerades av NuLink – Linköpings näringslivsbolag, Företagarna och Svenskt Näringsliv. Moderator var journalisten Lennart Ekdal som ledde diskussionen under dagen.

För mer information
Helena Thun, NuLink
Småföretagarlots
Tfn: 013-33 66 15
E-Post: Helena.Thun@nulink.se

Yvonne Rosmark, NuLink
VD
Tfn: 013-36 66 06
E-Post: Yvonne.Rosmark@nulink.se

____________________________________________________________________________________

Linköping - En kommun som växer
Linköping har snabbt vuxit till landets femte största kommun med snart 150 000 invånare. Tillsammans med Norrköping utgör vi centrum i en av landets viktigaste tillväxtregioner. I Linköping finns över 10 000 registrerade företag och tillsammans med Linköpings Universitet, där 27 600 studenter återfinns skapas unika förutsättningar för att bo och leva men framför allt för att driva företag.
www.nulink.se