FCG AB

Näringslivsprofiler debatterade styrelseansvar

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 17:50 CEST

Det blev en spännande diskussion när FCG – The Financial Compliance Group AB ordnade frukostseminarium på temat ”Riskhantering i styrelserummet” på IVA den 27 oktober. Över 70 deltagare kunde höra Ingrid Bonde, Peggy Bruzelius, Patrik Tigerschiöld och Johan Bygge resonera om bl.a. kunskapsbehovet i styrelserna, kulturproblematiken i finanssektorn, riskfunktionernas status och företagens förhållande till Finansinspektionen.

FCG presenterade även två stödverktyg som företaget tagit fram för att bl.a. underlätta styrelseledamöters förståelse för riskkontroll – en specialanpassad riskutbildning för styrelseledamöter (FCG Board Training) och ett IT-verktyg för att planera, strukturera och dokumentera kontrollfunktionernas arbete (FCG Compliance Monitoring System).

”Det är tydligare än någonsin att styrelsearbetet i finansiella företag måste förändras. Nya regelverk som Basel III och Solvens II ställer stora krav på styrelsernas förståelse för riskanalys och riskhantering. Det krävs nya kunskaper hos styrelseledamöterna och ett aktivt engagemang i dessa frågor. Därför har vi tagit fram en specialanpassad riskutbildning för styrelseledamöter. De ska inte behöva skola sig till ekonomie doktorer men de måste ha god kunskap om företagets viktigaste risker.” säger Cecilia Wennerholm, VD för FCG – The Financial Compliance Group.

Kontakt:
Cecilia Wennerholm, VD
Tel: +46 (0) 766-35 05 01
E-post: cecilia.wennerholm@fcg.se

FCG - The Financial Compliance Group AB erbjuder expertis inom finansiell riskhantering, compliance samt intern styrning och kontroll till finansiella företag och institutioner. FCGs huvudsakliga verksamhet bedrivs inom EU och mellanöstern.

http://www.fcg.se