Köpings kommun

Näringslivsrådet har beslutat att satsa på fyra områden

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 17:27 CET

Näringslivsrådet i Köpings kommun kommer att arbeta med fyra prioriterade områden.

1. Långsiktig inriktning av näringslivsarbetet
Avsikten är att utarbeta ett näringslivsprogram för Köpings kommun. Som ett första steg kommer företagsrepresentanterna att göra en inventering av vilka frågeställningar som det lokala näringslivet tycker är viktiga.
– Det är bra att företagarrepresentanterna tar ett långsiktigt ansvar för utvecklingen av Köpings kommun, säger Elizabeth Salomonsson, näringslivsrådets ordförande.
– Från kommunens sida arbetar vi vidare med våra mål, bland annat det om arbete och företagande, och översiktsplanen för att ha god tillgång på mark för utveckling av befintlig företagsamhet och nyetablering, fortsätter Elizabeth Salomonsson.

2. Marknadsföring
Fortsatt arbete med varumärket KÖP!NG – rikare på fantasi, laganda och drivkraft kommer att ha hög prioritet. Jan Helge Eriksen, chef på Yara och ledamot i Näringslivsrådet har tagit initiativ till INDUSTRIKÖP!NG.
– Jag är övertygad om att Köping har en potential som attraktiv etableringsort för många typer av industrier. Ska vi lyckas må vi samla våra krafter, tillrättalägga för nyetableringar och marknadsföra våra unika fördelar, säger Jan Helge Eriksen.

3. Skola – Arbetsliv
Frågor om utbildningsinriktningar, matchning mellan skola – arbetsliv, långsiktig personalförsörjning, praktikplatser, Teknikcollege med mera är sådant som är i fokus för satsningsområdet Skola – Arbetsliv.

4. Trygghet – Trivsel
Representanter för det lokala näringslivet vill vara delaktiga i det viktiga arbetet med trygghet och trivsel. Såväl Centrumföreningen som Industriföreningen medverkar i arbetsgruppen Trygghet & Trivsel.