Business Region Göteborg

Näringslivssamarbete ska stärka Göteborg och Borås

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2013 15:14 CET

Ett samarbete kring näringsutveckling ska ge en gemensam arbetsmarknadsregion som omfattar både Göteborgs- och Boråsregionen. Det är målet med den avsiktsförklaring som Business Region Göteborg och Business Region Borås undertecknade idag.

Representanter för Business Region Göteborg, BRG, och Business Region Borås, BRB, har det senaste året träffats och diskuterat förutsättningarna för ett djupare samarbete kring näringsutvecklingen mellan regionerna. Idag träffades en överenskommelse då en avsiktsförklaring skrevs under.

– Näringslivssamarbete mellan Göteborg och Borås är viktigt för ett starkt näringsliv i Västsverige. Tillsammans kan vi utveckla en bättre infrastruktur för både människor och gods. Samarbetet mellan Business Region Göteborg och Business Region Borås kan också föra samman olika branscher som finns i regionerna. Samverkan kan helt enkel skapa bättre förutsättningar för både kunskap och innovationer i Västsverige, säger Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg (S) och ordförande för BRG.

– Göteborg är navet för Västsverige och genom att ytterligare tydliggöra Borås starka relation till Göteborg stärker vi också tillväxten i hela regionen på sikt, säger Ulf Olsson, kommunstyrelsens
ordförande i Borås (S).

Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg, säger att den organisation han leder redan 2004 pekade på vikten av att arbetsmarknadsregionen kring Göteborgsregionen måste bli större:

– En större och bättre fungerande hemmamarknad kommer att bli avgörande för regionens långsiktiga tillväxtmöjligheter. Målet är 1,75 miljoner invånare i arbetsmarknadsregionen år 2030. För att nå dit krävs det att Boråsregionen integreras i Göteborgs arbetsmarknadsregion, säger Patrik Andersson.

– Genom samarbetet förstärker vi varandra och kan tillsammans ta en ledande roll inte bara i ett västsvenskt utan även ett större perspektiv. Det är redan många som pendlar i båda riktningarna mellan våra städer för arbete och studier, och det kommer att öka. Därför är det också naturligt att vi hittar många olika former för att samarbeta, säger Anders Glemfelt, verksamhetschef i BRB.

BRB bildades 2012 för att skapa bättre förutsättningar för nya och växande företag, skapa fler arbetstillfällen och medverka till fler besökare samt att Boråsregionen i framtiden ska vara en attraktiv och växande del av Göteborgsregionen. I BRB ingår Borås, Tranemo, Svenljunga, Mark, Bollebygd, Ulricehamn, Herrljunga och Vårgårda.

Borås lokala arbetsmarknadsregion består i dag av Borås, Svenljunga, Herrljunga, Ulricehamn, Tranemo och Mark. Regionen har över 160 000 invånare, vilket gör Borås till den 14:e största arbetsmarknadsregionen i Sverige.

För mer information:
Patrik Andersson
Vd Business Region Göteborg
Tel: 0705-85 48 81

Anders Glemfelt
Verksamhetschef Business Region Borås
Tel: 0705-26 31 37


Business Region Göteborg AB arbetar för att stärka och utveckla näringslivet i Göteborgsregionen. Vi är ett icke-vinstdrivande bolag som representerar 13 medlemskommuner. Målsättningen är att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt, hög sysselsättning och ett diversifierat näringsliv.