Länsstyrelsen i Västmanlands län

Näringslivsutvecklingen i Västmanlands län - fakta och framtidsutsikter

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2005 14:08 CEST

Fredagen den 14 oktober anordnar Länsstyrelsen i samarbete med Statistiska Centralbyrån (SCB) ett seminarium på temat Näringslivsutvecklingen i Västmanlands län - fakta och framtidsutsikter.

Seminariet äger rum på Länsstyrelsen i Västerås, Västra Ringvägen 1, Lokal Färnebofjärden, plan 3,

kl. 09.15-12.00. Kaffe serveras från kl. 08.45. Media är välkomna att delta vid seminariet.

Kl. 12.00 anordnas en pressträff där möjlighet ges att ställa frågor i anslutning till det material som presenteras. Planeringsdirektör Magnus Månson och Bo Sandén från SCB möter upp i Länsstyrelsens reception.

Bo Sandén från Statististiska Centralbyrån presenterar resultat från den konjunkturöversikt för länet som nyligen genomförts.

Länsstyrelsen presenterar också:

· Sysselsättningsprognos 2010 - Uppföljning för åren 2001-2003

Länsstyrelsens rapportserie 2004:30 - Uppföljningen publiceras preliminärt i december 2005

· Arbetsförlagda moment i yrkesutbildningen

Länsstyrelsens rapportserie 2005:12

· Kommande generationsskiften bland företagare i Västmanlands län

Länsstyrelsens rapportserie 2005:18

· Teknisk kompetens i Västmanlands näringsliv

Länsstyrelsens rapportserie 2005:19


Hjärtligt Välkomna!


För mer information:

Planeringsdirektör Magnus Månson, 021-19 51 10, mobil: 070-60 35 638

Konjunkturöversikt: Bo Sandén, SCB, 08-506946 94, mobil: 0706-29 46 94

Sysselsättningsprognos 2010 – Uppföljning för åren 2001-2003: Christer Carmegren, 021-19 52 43

Teknisk kompetens i Västmanlands Näringsliv: Christer Carmegren

Kommande generationsskiften bland företagare i Västmanlands län: Bo Bernerstedt, 021-19 51 41

Arbetsförlagda moment i yrkesutbildningen: Bo Bernerstedt

Rapporterna finns på Länsstyrelsens hemsida www.vastmanland.lst.se

> Fakta om Västmanland > Länsstyrelsens rapportserie