Näringsdepartementet

Näringsminister Maud Olofsson kommenterar Tillväxtverkets nya rapport om entreprenörskap

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2010 17:12 CEST


En ny rapport från Tillväxtverket visar den entreprenöriella nivån i samhället och synliggör det totala antalet företagare under tidsperioden 2004- 2008. Rapporten visar att drygt 778 000 personer, eller 18,5 procent, av de sysselsatta i Sverige driver företag i någon form. Det innebär att nästan var femte person är företagare i varierande grad.

Studien omfattar alla former av företagare, det vill säga egna företagare, kombinatörer, delägare i fåmansaktiebolag och operativa företagsledare. Studien visar att den entreprenöriella nivån har ökat, varav den största ökningen skett under innevarande mandatperiod. Hälften av alla nya företagare är kvinnor.

- Det är mycket glädjande att ta del av dessa siffror. Entreprenörskap är betydelsefullt för jobb och företagande i hela landet. Därför är det mycket viktigt att fler vågar ta steget och förverkliga sina affärsidéer. Att kvinnors företagande ökar är väldigt positivt. Andelen kvinnor som driver företag är relativt låg i Sverige. Jag är övertygad om att det bland kvinnor finns lika många goda affärsidéer som bland män, säger näringsminister Maud Olofsson

Det är framförallt i landsbygdkommunerna som den entreprenöriella nivån är hög. Storstadskommunerna ligger på en lägre nivå, medan många av storstädernas kranskommuner har ett högre totalt företagande. Högst andel av entreprenörskap finns i Årjäng, Bjurholm, Berg, Sorsele och Sunne. På länsnivå är det Jämtland och Gotland som visar högst andel entreprenörer.

Rapporten "Det bortglömda företagandet - hur många företagare finns det i Sverige?" finns tillgänglig på Tillväxtverkets hemsida.


Kontakt:
Catrin Mattsson
Politiskt sakkunnig hos Maud Olofsson
08-405 10 00
076-773 22 83-------------------------
Läs mer
-------------------------
Regeringens insatser för företagen (http://www.regeringen.se/sb/d/11823)

-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Tillväxtverket (http://tillvaxtverket.se/2.21099e4211fdba8c87b800016732.html)