Näringsdepartementet

Näringsminister Maud Olofsson samtalar med unga om jakten på framtidens jobb

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2011 12:13 CET

Under våren genomför näringsminister Maud Olofssons en rad olika aktiviteter där hon lyssnar, lär och hämtar idéer till hur Sverige får fler och växande företag som kan skapa jobb. Som en del i denna serie av samtal träffar Maud Olofsson den 9 februari kl. 13.00-14.30 den nya Advisory Board för programmet Ungas Innovationskraft.

- Ett av mina huvuduppdrag under mandatperioden som näringsminister är att ta fram en långsiktig innovationsstrategi för Sverige. Serien av samtal ska bidra med idéer och tankar. Det är glädjande att få träffa denna grupp på 16 unga från norr till söder och samtala med dem om vilka hinder och möjligheter som de ser för ökad innovation i Sverige, säger näringsminister Maud Olofsson.

Media är välkommen att lyssna till samtalet.

Samtalet kommer att direktsändas på webben från klockan 13.10, www.regeringen.se/naring

Det finns möjlighet att ställa frågor till näringsministern som besvaras under slutet av direktsändningen. Maila frågor till: ungainnovatorer@enterprise.ministry.se

Tillväxtverket och VINNOVA driver på uppdrag av regeringen ett gemensamt program, Ungas Innovationskraft. Syftet med programmet är att ta tillvara och utveckla ungas kunskap och kompetens för att öka innovationskraften i Sverige. Målgruppen för programmet är unga mellan 18-30 år. För att på bästa sätt anpassa programmet till de ungas behov har man knutit en Advisory Board till programmet. Gruppen ska få inflytande över vilka aktiviteter som kommer att genomföras för att öka ungas innovationskraft i Sverige. Över 250 personer nominerades till denna Advisory Board och nu är 16 personer utvalda att ingå.

Ungas Innovationskrafts Advisory Board består av:

-       Lottie Rääf, 24 år, Ydre
-       Arash Arman, 21 år, Kalmar
-       Frida Svensson, 26, Varberg
-       Sven Heijbel, 23 år, Lund
-       Louice Rosdahl, 25 år, Lund
-       Martina Johansson, 24 år, Göteborg
-       Nils-Erik Jansson, 29 år, Göteborg
-       Oskar Lundin, 22 år, Stockholm
-       Camilla Ljunggren, 27 år, Stockholm
-       Sini Tinfors, 26 år, Stockholm
-       Håkan Alfon, 29 år Falun
-       Madeleine Eriksson, 26 år, Örebro
-       Simon Nummela, 21 år, Nora
-       Juliana Bergman, 23 år, Korpilombolo
-       Fredrik Hammargården, 25 år, Sundsvall
-       Sara Skoglund, 18 år, GävleTid och plats:
Onsdag den 9 februari 2011 klockan 13.00-14.30
Näringsdepartementet, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm

Webbutsändning:
Samtalet kommer att direktsändas på webben från klockan 13.10

Kontakt:
Erik Bratthall
Pressekreterare
08-405 10 00
072-743 31 57