Nova Naturgas AB

Näringsministern vid invigningen av Stenungsundsledningen:

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2004 15:08 CEST

Regeringen ser naturgasen som en viktig del av den framtida svenska energiförsörjningen och en väg mot förnyelsebar energi. Det sa näringsminister Leif Pagrotsky när han på måndagen invigde den utbyggda stamledningen för naturgas mellan Göteborg och Stenungsund. Den nya utbyggnaden är den största av det svenska naturgasnätet sedan 1980-talet.

- Jag bedömer att användningen av naturgas måste få tillåtas att öka. Jag kommer därför att arbeta för att användningen av naturgas ökar, sa näringsminstern.

- Naturgasen har miljöfördelar jämfört med olja och kol. En förutsättning för fortsatt utbyggnad är att tillväxten sker på kommersiella grunder. I Sverige kommer den nya lagstiftningen att vara fullt genomförd vid årsskiftet. Jag är glad över att naturgasmarknaden själv tar ansvar för avregleringen. Försäljningen av Nova Naturgas handelsdel till Dong är ett positivt steg.

- En säker och trygg energiförsörjning är fundamental för att vi ska klara våra mål för sysselsättning och välfärd och samtidigt värna om en god miljö.

- Systemet med handel av utsläppsrätter gör att EU kan minska koldioxidutsläppen. Kostnadseffektiva åtgärder på EU-nivå är exempelvis att anläggningar använder mindre av koldioxidintensiva bränslen som kol eller olja och mer av exempelvis naturgas.

- Ju högre priset blir på utsläppsrätterna, desto högre blir omvandlingstrycket. Handelssystemet kommer därför att stimulera efterfrågan på gas i el-sektorn.

- Den nya utbyggnaden är ett positivt steg för Stenungsund och för Sveriges tillväxt. Det är också givetvis ett steg framåt i det långsiktiga arbetet med att skapa ett miljövänligare och mer uthålligt samhälle, sa näringsminster Pagrotsky.


För närmare information kontakta

Monica Björklund, pressekreterare näringsdepartementet, tfn0708-67 39 86
Lars Lind, VD i Perstorp Oxo, tfn 0303-72 86 76
Lars-Olof Henriksson, informationchef Perstorp Oxo, tfn 0705-90 64 81
Anders Johnson, VD Nova Naturgas AB, telefon 0705-33 08 43
Erik von Hofsten, informationschef Nova Naturgas AB, telefon 0703-52 38 04


Om naturgas
Naturgas består i huvudsak av metan (CH4) – det enklaste kolvätet i naturen. Den är lättare än luft, färglös, gift- och luktfri.
Naturgas innehåller inga hälsofarliga ämnen som tungmetaller och ger inget avfall i form av stoft, sot eller svaveldioxid. Vid förbränning av naturgas bildas väsentligt mindre kväve- och koldioxid än vid förbränning av olja och kol. Naturgasen står för cirka 2 procent av energiförsörjningen i Sverige. I sydvästra Sverige, där stamledningen finns, står naturgasen för cirka 20 procent av energiförsörjningen.


Fotografier från invigningen finns att ladda ned på www.novanaturgas.com